Gazi’nin En Büyük Eseri Nedir?

FAZIL AHMET BEY’İN CEVABI

…Eseri ölçülmez ilhamlar ve şehametlerden dokun­muş bir şeref neşidesidir.


Gazi Mustafa Kemal, millî izzeti­ nefsi korkunç derecede keskin olan vatandaştır. Dünyada hiç bir şey ona, kendisini yetiştiren milletin kö­türüm, sünepe ve zelil olması kadar katil bir manzara göstermedi. İşte en büyük feyezanlardan daha yay­gın ve kudretli olan ilk feveranının bence ruhî sebebi. Ancak bizim bir yanlışımız var; Çok defa bu yalçın kudretin görünen ufuk üzerine çık­mış eserlerinden bahsediyoruz. Ve sanıyoruz ki onun ucu bucağı bu eserlerin işaretlediği noktalarda bulunabilir. Halbuki hakikat hiç böyle değil.

Göklere doğru saklanan bir bombanın fethetdiği mesafe yalnız hava içinde mi mahpustur? Belli ki Gazi, duvarları nehayetsizliğe dayanır bir hur, ve medenî Tür­kiye yapısı kurmak idealindedir. Bütün zaferler ve inkılâplar hep o gaye ile günden güne daha yukarılara eriştirdiği millet ve medeniyet ça­tısının taşından, tuğlasından ibaret.

Süreksiz dünya varlığı içinde fa­nilikle eğlenen, bir çelmede ebediye­ti altına alan bu adam, asırlardan be­ri Türke düşman olmuş mukadderatla dövüştü ve onu yendi. Demek ki eseri, ölçülemez ilhamlar ve şehametlerden dokunmuş bir şeref neşidesidir.

Siz bana bu eserin en güzel unsu­runu soruyorsunuz; işte hiç tereddüt etmeden cevap veriyorum:

Onu yazan el.


FÂZIL AHMET, 1929-07-27