Gazi’den Kurtdereli Pehlivan’a Armağan

17 Kasım 1931 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinin birinci sayfasında, manşet altında çıkan; “Gazi’den Kurtdereli’ye” başlıklı haber:

“Gazi’den Kurtdereli’ye

Büyük Reis Milli Şeref Borcunu Anlamış ve Ödemiş Olanları Her zaman Takdir Eder.

Sırtı yere gelmemiş Türk pehlivanlarından Kurtdereli, Türkiye güreş şampiyonluğu hakemi olarak Ankara’ya gelmişti. Yaşı 65’i bulan pehlivan, hatıralarını anlatırken, güreşlerinde daima arkasında Türk milletini hissetmekte olduğunu ve onun şerefini düşünerek dövüştüğünü söylemişti. Kurtdereli’nin bu sözlerini işiten Reisicumhur Hz. pek mütehassis olmuş ve Kurtdereli pehlivana şu mektubu göndermiştir.

“Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a…

Seni, cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim:

‘Ben, her güreşte, arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm…’

Bu dediğini, en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın.

Çoluk-çocuğun için sana, ufak bir armağan gönderiyorum. O, bu mektubumla beraberdir.

Pehlivan! Ömrünün, tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim.”

Gazi Mustafa Kemal.

Büyük Gazi’nin mektubuna bağlı olan armağan da şudur:

İş Bankası Umum Müdürlüğü’ne:

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a “1.000” lira veriniz. Bu para Aralık aylığımdan faiziyle ödenecektir. Ef.”

Hakimiyeti Milliye gazetesi, 17 Kasım 1931, Sayfa. 1.