Gazi Paşa Bursa’da Dokuma Fabrikasının temelini atıyor, 1 Ekim 1925

‘Bursa’da her şeye ait fabrikalar çoğalsın, hiç olmazsa türbelerinin adedine yaklaşsın.’

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa’da bir Türk şirketi tarafından, özel sermaye ile kurulan dokuma fabrikasının temelini attı. Müteşebbislere hitaben yaptığı konuşmada Bursa’da sanayileşmenin bir an önce gelişmesi gerektiğini ifade etti. Gazi Paşa’nın 4 Ekim 1925 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan konuşması:

“Muhterem huzzar,

Bursa’da bir dokumacılık şirketi teşkil edildiğine memnuniyetle muttali olmuştum. Bugün bu şirkete ait fabrikanın vaz’ı esas merasiminde bulunmak fırsatını meserretle karşıladım. Efendiler, Bursa ‘da her şeye ait fabrikalar çoğalsın, hiç olmazsa türbelerinin adedine yaklaşsın. Malumu âlileridir ki, münferit teşebbüslerin muvaffak olması müşkül şeraitin iktihamı meselesidir. Büyük işler, mühim teşebbüslerimizin mesaisi ile kabili temindir. Muhterem Bursalıların ufak büyük sermayeleri kül haline getirerek bu güzel memleketin füyuzatından az zamanda azami istifade edeceği hakkındaki kanaatim çok kuvvetlidir . Irad olunan hitabede şahsıma ait mültefitane sözler vardır. Bunlara teşekkür ederken Hükümet-i Cumhuriyet’in bu gibi milli teşebbüsleri daima himaye edeceğini zikrederim. Bu tesiste pişva olan İş Bankası’na sureti mahsusada teşekkür ederim.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa.


Kaynak: Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 4 Ekim 1925, Sayfa: 1.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa’da fabrika temeli atarken. 1 Ekim 1925.