Fransa Mezhep Bağnazları Heykel Kırıyorlar (Çeviri)

Osmanlıca metinden Türkçeye çeviren: Göktuğ Sırkıntı

Fransa’da mezhep mutaassıpları!

Devlet ile mezhebi birbirinden ayırıp asri prensipleri kabul etmiş ve bu sayede Fransa’nın bütün münevverlerinin minnetini kazanmış olan meşhur baş vekil << Komb >> namına bir heykel dikilmiş idi. Fransa’da hala mevcut olduğu teessüfle görülen bir papaz, zavallı Komb’ın heykelinde burnunu kırmışlardır. Buna taaccüp(hayrete düşmek) etmek lazım gelmez. Zira Fransızlar ecnebi memleketlerde papaz müesseselerinin muhafazasıyla hala iftihar ediyor ve kanunlar yapıyorlar!

Yazarın Yorumu:

Yaklaşık 89 yıl önce Fransa’da bir heykelin burnunun kırılmasını bağnazlık olarak görüyorduk, çünkü o yıllarda heykelin, put(tapınma objesi) ile bir alakasının olmadığını biliyorduk!…Evet. Biliyorduk sanatsal bir niteliğinin olduğunu, ne yazık ki zamanı iyi kullanıp geleceğe nitelikli şahıslar olarak yetişemedik ve bu gün sarığı, şalvarı ve baltayı kuşanıp Atatürk’ün heykellerine saldıranlar, 89 yıl önce Fransa’da yaşayan mezhep bağnazlarının fikri yapılarına sahiptirler. Üstelik ülkemizde bu tiplerin genel olarak uyuşturucu veya alkol kullandıktan sonra dindarlıklarını hatırlamaları bir hayli ilginç geliyor bana.

Kırılan Heykel

KAYNAK:

22 ARALIK 1928 SERVET-İ FÜNUN