Fransa Başbakanı Édouard Herriot Diyor Ki:

“Laikliği tamamıyla kabul eden ve bunda muvaffak olmuş dünyada bir millet vardır, o da Türk milletidir..”

Siirt mebusu ve Milliyet gazetesi başmuharriri Mahmut Bey (Soydan) Atatürk hayranı Fransız devlet adamı Édouard Herriot ile yaptığı görüşmeyi 3 Aralık 1927 tarihli Milliyet gazetesinde yayımladı.

3 Aralık 1927 tarihli Milliyet gazetesinde:

“Laikliği tamamıyla kabul eden hangi millet vardır? Bunda muvaffak olan Türk milletidir. Mösyö Herriot başmuharririmize memleketimizdeki faaliyeti hususi bir alakayla takip ettiğini söylüyor.” Başlığıyla Arap harfli Türkçe olarak yayımlanan haber. Milliyet gazetesi, 3 Aralık 1927, sayfa: 1

Söz konusu görüşmede Fransa meclisinde kendisine sorulan bir soru üzerine Édouard Herriot; Türk milletinin Laiklik konusundaki başarısını şöyle açıklıyor:

“İki üç gün evvel Maarif bütçesinin müzakeresi esnasında Laiklik bahsi müzakere edildiği zaman mebuslardan bazısı tariz makamında bana sordular:

– Ne yapıyorsunuz, dünyada laikliği bütün şümulüyle kabul etmiş başka bir millet gösterebilir misiniz?

Derhal cevap verdim:

– Evet efendiler, dünyada böyle bir millet vardır ve bu işi azim ve cesaretle tatbik ederek muvaffak olmuştur, o da Türk milletidir.”

Aynı görüşmede Édouard Herriot Türklere karşı dostluğundan şöyle söz ediyor:

“Türkiye hakkındaki hissiyatım malumdur, siyasi hayatımda fırsat ve imkan buldukça Türkiye’nin hukukunu müdafaaya çalıştım. Bunun sebebi Türklere hoş görünmek değildi. Samimi kanaatim buydu.”

Kaynak: Milliyet gazetesi, 3 Aralık 1927, sayfa: 1

Édouard Herriot (1872 – 1957)

Türk dostu ve Atatürk hayranı Fransız eğitimci, siyasetçi. 1924-1925, 1926 ve 1932 yıllarında üç kez Fransa Başbakanı olan ve uzun yıllar Fransa Meclis Başkanı görevinde bulunan; Académie Française üyesi, Uluslararası Barış Ödülü’ne layık görülen ünlü Fransız aydını.