Fotoğraftaki Şahıs; 15 Mayıs 1919’da İzmir’de Şehit Edilen Hasan Tahsin Bey Değil!.. Silâh Gazetesinin Sahibi (Hasan Tahsin) Silâhçı Tahsin Bey’dir!.

Gazete ve medyada fotoğrafı yayımlanan şahıs; 15 Mayıs 1919’da İzmir’de şehit edilen Hasan Tahsin Bey değil!.. Silâh gazetesinin sahibi (Hasan Tahsin) Silâhçı Tahsin Bey’dir!.. – İlgililerin dikkatine –

15 Mayıs 2019’da İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı Dokuz Eylül Gazetesi tarafından; İzmir’de şehit edilen Hasan Tahsin Bey diye bir fotoğraf yayımlandı, gazetelere ve sosyal medyaya bir anda yayılıverdi. Oysa fotoğraftaki şahıs 15 Mayıs 1919’da İzmir’de şehit edilen Hasan Tahsin Bey değildi. Gerçekte bu kişi Atatürk’ün sınıf arkadaşı, II. Meşrutiyet devrinde Selânik’te yayımlanan Silâh gazetesinin sahibi (Hasan Tahsin) Silâhçı Tahsin Bey’di.

Yapılan yanlış aradan geçen bir yıldan beri tekzip edilmedi. Fotoğraf günümüzde birçok basın ve yayın organında, İnternette Wikipedia ve birçok biyografi sayfalarında yer alıyor, sosyal medya sayfalarında paylaşılmaya devam ediyor. Silâhçı Tahsin Bey’in fotoğrafı 1322 tarihinde Selânik’te çıkan Mektebli dergisinde: “(Dün)ün … ve hassas bir şairi (bugün)ün ateşin bir inkılapçısı Silahçı Tahsin” altyazısıyla yayımlanmıştır. Bkz: Mektebli dergisi, no: 6, sayfa: 8. Selânik’te Osmaniye Matbaası. Müdir-i mesul Necmü’z-zahir, Selanik, 1322 (Hakkı Tarık Us: no: 0775)

Ortada iki Hasan Tahsin’in birbirine karıştırılmak suretiyle yapılmış önemli bir yanlış söz konusudur. Arşivimde yer alan her iki Hasan Tahsin fotoğrafını dikkatle karşılaştırdım. Aslında her iki yüzdeki karakteristik özellikler incelendiğinde ayırt edici farklılıklar bariz bir biçimde görülüyor:

Silahçı Tahsin Bey; İzmir’de şehit edilen Hasan Tahsin Bey’den daha açık tenli, alın ve çene kemikleri daha geniş, gözler, kaşlar, burun ve ağız şekli farklı, kulakları daha ufak, saç ve bıyık biçimi çok farklı.

Silahçı Tahsin Bey (Hasan Tahsin) (1883 – 1914)

Hasan Tahsin Bey (Osman Nevres) (1888 – 1919)

Silahçı Tahsin Bey diğer Hasan Tahsin Bey’den 5 yaş daha büyük. Silahçı Tahsin Bey; Hasan Tahsin Bey İzmir’de şehit edilmeden 5 yıl önce İstanbul’da vefat etmişti. Yapılan yanlışı basit bir görsel bilgi kirliliği olarak görmemek gerekir. Söz konusu yanlış tarihimize karşı olduğu gibi; ilgili şahıslara ve şehitlerimizin aziz hatırasına karşı büyük bir saygısızlıktır.

Asıl üzücü olan; yanlış fotoğrafın yayımlanması ardından bir yıl geçmiş olmasına rağmen, yaratılan görsel bilgi kirliliğinin kimsenin umurunda olmayışıdır. İlgililerin dikkatine!…