O yıllarda Villa adıyla anılan Direksiyon Binası'nda Mustafa Kemal Paşa'nın rahat ve huzuru için çırpınan Fikriye Hanım, konutun emektar görevlisi Adem Çavuş'un yaptığı bir fincan kahveyle yorgunluğunu gidermeye çalışırdı.

Fikriye Hanım’ın Az Bilinen 13 Fotoğrafı

Fikriye Hanım 1897 yılında şimdi Yunanistan’ın Tesalya bölgesinin en büyük şehirlerinden olan Larissa’da doğmuştur. Babası, Atatürk’ün üvey babası olan Ragıp Efendi’nin kardeşi Miralay Hüsamettin bey’dir.

Çocuk yaştan itibaren piyano dersleri alan, batı kültürüyle yetişen Fikriye Hanım’ın, Atatürk’ü tanıyıp sevmeye başladığı tarih 1913’e denk gelir. O yıllarda Mustafa Kemal henüz Trablusgrap’tan dönmüş, 32 yaşında oldukça yakışıklı bir binbaşıdır.

Daha sonra Mustafa Kemal, Sofya’da Ateşemiliter olarak evinden ayrılıp, uzun yıllar cephelerde çarpıştıktan sonra İstanbul Akaretler’deki evine 1918’de döner. Tabi o yıllarda Fikriye, 21 yaşında oldukça güzel bir genç kız olmuştur. Anafartalar Kahramanı olarak ün salan, General üniforması altındaki Mustafa Kemal Paşa, artık onun için bir ‘Ağabey’den de ötedir. Sonrası malum… Mustafa Kemal Samsun’a çıkar, Ankara’ya geçer. Fikriye Hanım da bir ara ‘Ağabey’den öte duygular beslediği Mustafa Kemal’in peşinden Ankara’ya gelir.

1923 yılına değin Çankaya Köşkü’nde Mustafa Kemal Paşa’ya yardımlarda bulunur. Narin olan ve hastalıklara karşı dayanıklı olmayan yapısına ciğerlerinden rahatsızlandığı da eklenir. Mustafa Kemal, Fikriye’yi tedavi için Münih’e yollar. Münih’de Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlendiğini öğrenince Türkiye’ye apar topar geri döner. İlk işi Köşk’e gitmek olur. Ancak Latife Hanım onun geldiğini görünce Mustafa Kemal’e haber vermeden yavere emir verir ve köşkten yaka paça attırır. Köşk’ten uzaklaşırken, yanında bulunan silahi ile 23 Mayıs 1924’de intihar eder.

Amcası Ragıp Bey’in üvey oğlu Mustafa Kemal’i tanıdığı yıllarda Fikriye Hanım, 16 yaşlarında duygulu ve zarif bir kızdı.
Giyimi, kuşamı ve batı kültürünü özümsemiş kişiliği ile Fikriye Hanım, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeye hazırlandığı günlerde.
Mustafa Kemal’in bir süre konut olarak kullandığı Ankara Garı’ndaki Direksiyon Binası’nın kapısında Fikriye Hanım gündelik giysileriyle ilk görüntüsü.
Deliler gibi sevdiği Mustafa Kemal Paşa’sının çalışma masasını düzenleyen 23 yaşındaki genç ve güzel Fikriye
Soldan sağa:Fikriye Hanım, Mustafa Kemal’in başyaveri Salih (Bozok) bey, Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’in eşi Saliha Hanım ve Kemal Paşa’nın yakın çevresinden Salih Bey’in eşi Madam Fansa.
Mustafa Kemal Paşa’nın kehribar tesbihinden yapılmış kolyesi, Fikriye Hanım’ın en değerli ziynetlerinin başında geliyordu.
O yıllarda Villa adıyla anılan Direksiyon Binası’nda Mustafa Kemal Paşa’nın rahat ve huzuru için çırpınan Fikriye Hanım, konutun emektar görevlisi Bekir Çavuş’un yaptığı bir fincan kahveyle yorgunluğunu gidermeye çalışırdı.
Latife Hanım’ın, Gazi Paşa’yla evlenme tasarısını gerçekleştirmeye yöneldiği günlerde, ruhsal ve bedensel sağlığı iyice bozulan Fikriye Hanım, tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmişti.
Fikriye Hanım, Münih’ten döndükten sonra yakın aile dostu Kudüs Valisi Macit Bey’in kızı Nimet(Gören) Hanım’la sigara içerek efkar dağıttığı günlerde.
Direksiyon Binası’ndan Çankaya Köşkü’ne taşınma işi bittikten sonra Fikriye Hanım, kimi zaman piyanosunun başında Rumeli türkülerinin provasını yapar, kimi zaman da Çankaya sırtlarında atla dolaşırdı.
Fikriye Milli Mücadele günlerinde.
Fikriye, 1921 kışında Ankara sırtlarında Mustafa Kemal’in verdiği atla yaptığı bir gezide silahı ve köpeği ile.
Fikriye’nin henüz genç bir kızken çektirdiği bir resim.