En Kuvvetli Yer, İman Dolu Göğüslerdir

“Yunan Komutanlarıyla Genelkurmayı, ordularımızın hazırlığından ve harekatından haberliydi. Ancak ordularına ve özellikle Afyonkarahisar, Seyitgazi, Eskişehir ve bütün cephelerde bir yıldan beri çalışarak oluşturdukları ve her çeşit araçla destekleyip donattıkları sağlam mevzilerine, fazla sayıda topçularına, sayısız cephane kaynaklarına gereğinden fazla güveniyorlardı. Şu gerçeği anlamazlıktan geliyorlardı ki, insanların mücadelesinde, saldırıları durduracak en kuvvetli yer, iman dolu göğüslerdir.”


Gazi Mustafa Kemal Paşa, 21 Eylül 1922,
Akşam gazetesine İzmir’de yaptığı açıklamadan.


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. III. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., ️Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, sayfa: 36.