Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı'ında düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı’nda, 25 Ağustos 1928.

En Büyük Eseri, Nadir Nadi, Cumhuriyet

Taksim’deki Cumhuriyet meydanı dün içine sığmayan Türk gençliğinin ateşiyle, bir yanardağ kraterine benziyordu. Ebedî Şef’imiz Atatürk’ün kendi eliyle yetiştirdiği çocukları orada, O’nun âbidesi önünde, O’nun eserini yaşatmak azmiyle yüreklerinde taşıdıkları heyecanı haykırdılar. Binlerce ve binlerce ağızdan fışkıran İstiklâl Marşı, sonsuz bir alev gibi gökyüzüne doğru yükselirken, yaşlı gözlerde, yarının Türkiyesine inanan sevinç kıvılcımları parlıyordu. 

Yine binlerce ve binlerce ağızdan büyük, muhteşem bir yemin çıktı ve içindeki yüksek hakikati, yakıcı bir lâv gibi ortalığa yaydı: 

– Biz, Türk gençliği, Ata’sının bıraktığı mirasa, O’nun Cumhuriyetine, O’nun inkılâplarına, O’nun kudretli ve kuvvetli rejimine daima sadık; toprağına kanımızı, istiklâline canımızı vermeye şerefimiz, gençliğimiz, namusumuz ve Türklüğümüz namına yüce âbidenin önünde söz verip and içiyoruz. 

Dünkü vakur, vakur olduğu kadar da ateşli tezahüratta hazır bulunanlar şunu anlamışlardır ki, Atatürk’ü kaybetmiş olmanın en büyük tesellisini yalnız ve ancak Türk gençliğinde bulmak kaabildir. 

Ebedî Başbuğumuz, her biri asırlar değerinde olan o büyük eserlerini yalnız Türk gençliğine emanet etmemiş miydi? O’nun yarattığı hârikaların yarınlarından yarınlara akarak, daima, daha güzel, daima daha mükemmel bir halde sonsuzluğa doğru ilerleyebilmesi, gençliğimizin ateşine bağlı değil midir? 

İşte, bütün millet iftihar içinde görüyor ki, Türk gençliğinde bu ateş vardır ve O, Atatürk inkılâplarının yılmaz bir bekçisi olmayı kendine ilk vazife bilmektedir.


Nadir Nadi Abalıoğlu kimdir?

23 Haziran 1908’de Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesinin Kaya Köyü’nde doğan Nadir Nadi, İlkokulu İstanbul’da, Nişantaşı’ndaki Yeni Mektep’te okur. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde okurken Kurtuluş Savaşı’nın başlaması üzerine babasıyla birlikte Ankara’ya gider. Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimini 1930’da tamamlar. Yükseköğrenimini İsviçre’de Lozan Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Fakültesi’nde görür.

Gazateciliğe, Cumhuriyet ‘e yurtdışından gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla başlar (1932). İstanbul’a döndükten sonra Cumhuriyet ‘in çeşitli birimlerinde çalışır ve köşe yazarlığı yapar (1936). 1938-41 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji öğretmenliği yapar. 1945 babası Yunus Nadi’nin ölümü üzerine Cumhuriyet’in yönetimini ve başyazarlığını üstlenir.

Nadir Nadi 1950-54 yılları arasında Demokrat Parti listesinde Muğla bağımsız milletvekili, 1954-57 yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM’de bulunur. Parlamentoya girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi’ne bağımsız Türk delegesi olarak seçilip 6 yıl bu görevde bulunur. Bu arada 1962’de gazetedeki yazılarına ara veren Nadir Nadi 12 Mart müdahalesi sonrasında da bir yıl kadar gazete yönetiminden uzak durur.

Basın alanında birçok ödül alan Nadir Nadi TÜYAP Kitap Fuarı tarafından da 1988 yılında Onur Yazarı seçildi. 1991 yılında ölen Nadir Nadi Edirnekapı Mezarlığına gömüldü.

Kaynak: Wikipedia