Düşmana “Mükellef Ziyafet” Şaşırtmacası

26 Ağustos 1922 tarihli İleri gazetesi, Ankara’da “otuz kişilik mükellef bir ziyafet” verildiğini, Mustafa Kemal Paşa ve ordu kumandanlarının da ziyafete katıldığını, ziyafette konuşmalar yapıldığını yazdı. Haberin kaynağı 23 Ağustos tarihli Anadolu Ajansıydı. Oysa bu ziyafet haberleri gerçek dışıydı ve düşmanı aldatmak amacıyla yapılmış zekice bir şaşırtmacaydı. Ziyafette adı geçen hiç kimse Ankara’da değildi.

Gerçekte Mustafa Kemal Paşa ve ordu kumandanları günlerdir cephedeydi. Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” diyerek büyük taarruz emri verdiği gün çıkmıştı ziyafet haberi. 26 Ağustos’ta Ankara’da yapılmayan “mükellef ziyafet” ise; 15 gün sonra düşmandan kurtarılan İzmir’de gerçekleşti. (Derleyen: Atilla Oral)

26 Ağustos 1922 tarihli İleri gazetesinin haberi:

Ali Fuat Paşa’nın Ziyafeti

“Ankara, 23 (A. A.) – Müdafaa-ı Hukuk grubu reisi Ali Fuat Paşa tarafından Ankara’da bulunan sefirler şerefine bugün otuz kişilik mükellef bir ziyafet keşide olunmuştur. Ziyafette Şehrimizdeki Sefirler ile Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal, Müdafaa-ı Milliye Vekili Kazım, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşalar Hazreti Heyeti Vekile erkanı ve rical’i mühime ve siyasiyeden bazı zevat hazır bulunmuştur. Ziyafet pek samimi olmuş ve müteakiben nutuklar teâti edilmiştir.”

İleri gazetesi, 26 Ağustos 1922, Sayfa: 2.