Devrim Şehidi Kubilay Ve 31 Nadir Fotoğraf

Dev­rim Şe­hi­di Mus­ta­fa Feh­mi Ku­bi­la­y’ın yo­baz­lar ta­ra­fın­dan hun­har­ca kat­le­di­li­şi­nin ardından incelemeler yapmak için Menemen’e giden devlet yetkilileri, şahitler ve olay yerinin nadir fotoğrafları.

Devrim Şehidi Kubilay
Kubilay’ın kan emici yobaz vampirlerden geriye kalan kanlı şapkası
En ön­de üç­lü gru­bun or­ta­sın­da otu­ran Kubilay.

En sağ­da ayak­ta du­ran Kubilay.
İncelemelerde bulunmak üzere gelen Fahrettin Altay Paşa..

Şahitlerden biri olayı anlatırken.

Şehit Kubilay’ın başının kesildiği Kazez Camii avlusundaki musalla taşını inceleyen devrin yetkilileri İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile…

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya incelemelerde bulunuyor.

Menemen Kazaz Camii

Olayın faillerinden Mantarcı Hasan
Kubilay’ın katillerinden Küçük Hasan…
Kubilay’ın katillerinden Emrullah

Menemen olayında şehit edilen bekçilerin ailelerine maaş bağlanmasını kabul eden yasa tasarısı.