Cumhuriyet’e Önce İmamlar Sahip Çıkmalıdır

Her zaman ifade ettik, Kur’an’ı okuyalım ki hakiki İslam’ı, Nutuk’u okuyalım ki hakiki tarihi öğrenelim dedik ancak ne mümkün, okumadan yargılara varıp kendi halkına düşman olan bir toplum olduk..

Evet ‘Dinsiz’ dedikleri Cumhuriyet’in kıymet verip de devletleştirdiği bir başka kurum da din işleridir.(bkz 1923 meclis konuşmaları) Zira Osmanlı Döneminde Ulema’lar, yani din adamları devletten tek akçe ücret almazlardı..

Ne yaparlardı?

Toprakla uğraşırlar, çiftçilik yaparlardı..

Bugünkü gibi 4000 TL maaş alıp devlet kurucusuna küfür eden imamlardan, din görevlilerinden, ilahiyatçılardan yoktu o dönem..

Zaten medreselerden mezun olanlar, iş bulamadıkları için tüm Anadolu ayağa kalkmış ve Celali isyanları çıkmıştır..

Neden? Çünkü Osmanlıda Ulemalık, beşik Ulemalığıydı yani ”Alimin oğlu Alimdir” deyip, babadan oğula geçerdi!

Peki neden maaş almazlardı devletten?

Hem Osmanlı’nın politikaları yüzünden, hem de İslam’da, dini vazifeler için ücret ödemesi yapılmamaktır! Bu da Osmanlı’nın işine geliyordu.. Yani bir kimse, günde 5 kez cemaate namaz kıldırıyor, dini öğretiyor diye, bir ücret talebinde bulunamaz! Hatta öyle ki, hiçbir peygamber ve sahabesi, bunun için ücret talep etmemiştir.. Kur’an’dan bazı ayetleri görelim :

Şura Suresi 23. ayet : De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum.”

Yasin 21 : “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”

Yunus 72 : ”Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, ben sizden bir ücret istemiyorum.”

Bununla ilgili hadisleri, fetvaları yazmaya lüzum yok. İslam tarihinde namaz kıldırdığı için, İslam’ı öğrettiği için başta Hz. Muhammed olmak üzere hiçbir peygamber bile, (Hud, Lut, Şuayb, İsa ve diğerleri anlatılıyor) bir ücret almazken, bugünün imamları, din görevlileri, ilahiyatçıları Cumhuriyet sayesinde devlet görevlisi olarak görev alır ve devletin bir memuru gibi parasını almaktadır, buna rağmen Cumhuriyet’e dinsiz demektedirler..

Cumhuriyet giderse, din adamlarını, din görevlilerini, ilahiyatçısını devletin bir görevlisini sahiplenen bu güzel rejim, sistem eğer kalkarsa, maaşları kesilmek ve Osmanlı’da olduğu gibi, tarlalarında birer çiftçi olarak devam etmek durumunda kalacaklardır..

E. Özel