‘Cumalı Ordugahı’ Adlı Eserin Yayımlanması

Mustafa Kemal, bir tatbikatı denetlemek üzere gelen ordu kurmay başkanının karargâhındaki kurmay subaylardan birisidir ve yüzbaşı rütbesindedir. 

Kitapta tatbikatlar sırasında verilen muharebe durumları. alınan tedbirler ve komutanların eleştirileri açıklanmaktadır. 

Tatbikatlara bölük düzeyinde başlanmış ve ilâve durumlar verilerek, senaryolar zenginleştirilerek tugay düzeyine kadar çıkarılmış ve işlenmiştir. 

Kitap, Mustafa Kemal’in tuttuğu notlar ve topladığı belgelerden oluşmaktadır. Bu kitapta Mustafa Kemal’in eğitim ve tatbikatın her aşamasını büyük bir dikkat ve ilgi ile izleyerek, bütün faaliyetleri ayrıntıları ile tespit ettiği görülmektedir. Mustafa Kemal, bu eserini uygulamının yapıldığı ”Cumalı Ordugâhı” adıyIa bastırıp yayımladı. Silâh arkadaşlarına dağıtıp armağan ettiği bu eser, O’nun Takımın Muharebe Talimi’nden sonra askerlik edebiyatımıza kazandırdığı ikinci eseridir (1909).