Çenesuyu Adını Atatürk Verdi

Çenesuyu Kocaeli’nin Derince bölgesinde ana kaynağı Çene Dağı’ndan olan hiç tükenmeyen eşsiz bir kaynak.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e günümüze ulaşmış, çok sevilen meşhur memba suyu.

Bir zamanlar “Cumhuriyet Suyu”Gazi Suyu” adları da verilen bu memba suyuna; bugünkü Çenesuyu adını bizzat Atatürk verdi.

Atatürk suya ad verirken, aynı zamanda su adı bahanesiyle yağcılık ve riyakarlık yapmak isteyen yöneticilere de çok güzel bir ders verdi.

Eski İzmit’in değerli büyüklerinden Sayın Hasan Yalıncan anlatıyor:

“Şunu anlatmayı tarihi bir görev sayarım. Atatürk İzmit’e geldiğinde “Çenesuyu” çeşmesi tren garında açılmıştı ve adına “Gazi Suyu” adı verilmişti.

Atatürk neden bu adın verildiğini sordu ve adınıza saygı dolayısıyla böyle bir ad verildiği cevabını aldı. Bunun basit bir yağcılık olduğunu anlayan Atatürk, suyun ana kaynağının Çenedağı olduğunu soruşturup anlayınca, derhal adının Çenesuyu olarak aslına uygun bir ad alması emrini vermiştir.”


Atilla Oral, Çenesuyu Tarihi, Özgür Kocaeli Gazetesi, Özgür Pazar eki, 26 Mart 2006, s. 6-7, (Özgür Kocaeli Gazetesi, Özgür Pazar eki, sayfa: 1, 18 Aralık 2005.)