Kurtuluş Savaşı Sona Eriyor

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Meydan Muharebesi, Yunan Ordusunun denize dökülmesi ve esir edilmesi ile sonuçlanmıştır. Türk Ordusu bu defa

Yazının Tamamı

Büyük Taarruz Ve Başkumandan Meydan Muharebesi

Sakarya Savaşı’nda yenilen Yunan birlikleri geriye çekilerek, önceden hazırlamış oldukları mevzilere yerleştiler (Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un doğusundaki mevzilere). Ellerindeki bu

Yazının Tamamı

Sakarya Zaferi Ve Mustafa Kemal’in Gazi Oluşu

Yunanlılar, Batı Cephesi’nde üst üste aldıkları iki yenilginin acısını çıkarmak için, yeniden geniş çaplı askerî hazırlıklara giriştiler. O sırada Anadolu’daki

Yazının Tamamı

İkinci İnönü Muharebesi

Londra Konferansı’nda yeni Türk Devleti’ne isteklerini kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri, Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Onlar da Birinci İnönü Muharebesi’nde aldıkları

Yazının Tamamı

Kurtuluş Savaşı Sırasında Doğu Cephesindeki Başarı

Yeni Türk Devleti’nin doğuda kazandığı başarıyı anlatmadan önce, burada Osmanlı vatandaşı olarak yaşayan Ermenilerin durumunu ve yaşatısını tarafsız bir gözle

Yazının Tamamı

Sevr Antlaşması’na Karşı Türk Milletinin Ve Mustafa Kemal’in Tepkileri

Siyasî, adli, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâr ve elimizden almaya yönelik olan Sevr

Yazının Tamamı