Cami Minberinden Halka Seslenen İlk Ve Tek Cumhurbaşkanı Atatürk

“Camiler birbirimizin yüzüne bakmayarak yalnız yatıp kalkmak için yapılmamıştır.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İslam dininin en mükemmel bir din olduğunu söylediği; 7 Şubat 1923 tarihli Balıkesir minber konuşması:

“94 yıl sonra ilk kez bu sayfada yayımlanıyor. 94 yıldır hiçbir kitap ve süreli yayında yer almayan: 9 Şubat 1923 tarihli İleri gazetesinde yayımlanan haber.

9 Şubat 1923 s. 2 tarihli İleri gazetesinin 2. sayfasında yayımlanan “Baş Kumandanımızın bir nutku” başlıklı haber; Arap harflerinden yeni alfabemize aktardım. Günümüzde artık kullanılmayan bazı sözcükleri – kısmen – Türkçe karşılıklarıyla değiştirdim.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İslam dininin en mükemmel bir din olduğunu söylediği Balıkesir Paşa Camii Şerifindeki minber konuşması aşağıdadır:

“Baş Kumandanımızın bir nutku:

Balıkesir (A.A) – Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bugün öğle namazını Paşa Camii Şerifinde bir cemaat kira ile eda eylemiştir. Namazın sonunda Hafızlar tarafından kasideler okunmuş ve Büyük Millet Meclisi Hafızı Hüseyin Efendi tarafından şehitlere ithaf edilen mevlit okunmuştur. Mevlidin ardından Paşa Hazretleri minbere çıkarak dinimizin ulviyet ve faziletinden ve akla, mantığa ve tabiata dayandığından ve en mükemmel bir din olduğundan bahsetmişlerdir. Camilerin birbirimizin yüzüne bakmayarak yalnız yatıp kalkmak için yapılmadığını beyan ettikten sonra, halkın kendilerinden öğrenmek istediği konuları serbestçe sormalarınız rica edip minberden inmişlerdir. Ardından birçok zevat tarafından yirmiyi aşkın soru sorulmuştur. Paşa Hazretleri bu sorulara samimi bir surette cevap vermişlerdir. Müşarünileyh sohbetlerinin bitiminde Müftü Abdullah Efendi tarafından beliğ bir dua okunarak milletimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilelebet payidar olması niyaz olunmuştur.”

İleri gazetesi, 9 Şubat 1923, sayfa: 2.

Atilla Oral