Büyük-Taarruzdan-önce-Millet-Meclisi-Mustafa-Kemalin-başkanlığında-en-hareketli-günlerini-yaşiyordu.