Büyük Taarruz ve İstanbul Yolunda Asla Hakları Ödenmeyecek 47.Gönüllü Alay Birliği

Fotoğrafta 14 yiğit görünce, insan duygulanmadan edemiyor. Bakıp da görememek, milli bir utançtan başka bir şey değil. Ne yazık ki artık yeni nesiller, nasıl bir mucizevi tarihin geride kaldığını bilmiyorlar çünkü onlara bildirecek milli içgüdülerimizi kaybetmişiz. Kahraman sıfatını ebediyen hak etmiş bu birlikler, (topal) Osman Ağa’nın karazıpkalıları. Yunanların özel birlik sandığı Giresunlu yiğitler. Sakarya Savaşı’nı biliriz fakat, yabancıların gözünden neler olup bittiğini pek bilmeyiz.

İngiliz basınında, Sakarya Savaşı öncesi Yunanların, Sakarya’da Türkleri nasıl yenebileceklerine dair bir takım taarruz planlarının İngiliz yetkililerce yapıldığı görülmekte. ”Nasıl yani basında mı?” diye soran olabilir. Aynen öyle çünkü İngiliz yetkililerden alınan her türlü askerî bilgilerin yayınlandığı bazı mecmualar bulunuyordu. İngilizler, Sakarya Savaşı üzerine Yunanlar için yaptığı savaş planına göre, Yunan kıtaların sağa ve sola uzamasını gerekli fakat pek uygun görmüyorlardı. Nitekim cepheyi genişletmek demek, kıtaların incelmesi ve zayıflaması demekti. İngiliz yetkililer Mustafa Kemal’de buna önlem alacak zekanın da istihbaratın da olmadığını ifade ediyorlardı. Dikkat edilirse Sakarya Savaşı, sürekli olarak hattın her iki tarafa uzaması ve mevzilerin yarılmaya çalışılması üzerine gelişir. İşte bu noktada mucizevi bir şey olur. Yunanlar Türkleri sarmak için hattı uzattıkça, karşılarında yeni birlikler görürler. ”Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.” emrinin mahiyeti, aslında sürekli uzayan bu hatlara karşı alınan önlemi ifade eder. Savaş kaybedildiğinde aynı İngiliz yetkililer bu durumu şaşkınlıkla karşılar ve Kemal Paşa’nın sürekli olarak birlikler sakladığını itiraf ederler. İşte o birlikler, (topal) Osman Ağa’nın birlikleridir.

Aynı birlikler bir yıl sonra Büyük Taarruz’da da rol oynar. Türklere karşı Yunanların hazırladığı geniş ve derin mevziler hakkında bir İngiliz kurmayın ”Türkler bu mevzileri/siperleri altı ayda geçebilirlerse, altı günde geçtik desinler.” dediği o mevzileri bir gecede paslı makazlarla kesip yaranlar yine 47. alayın birlikleriydi. Fakat tel örgülere takılan çıngırakların ses çıkarmasıyla Yunanların ateşine maruz kalmış ve 14 yiğit o gece şehit olmuştu. Onların tel örgüler içinde açtığı yoldan Büyük Taarruz yapılır ve İzmir’e oradan İstanbul’a kadar gidilir. Hem Mandal Dağı’nın kurtarılmasında hem tüm Sakarya Savaşı’nda hem de Büyük Taarruz ve İstanbul yolunda asla hakları ödenmeyecek bu birliklerin şehitliği, ”47.Gönüllü Alay Şehitliği”dir. Fotoğraftaki 14 yiğit, o 14 şehit midir elbette bunu bilmek zor fakat her biri unutulmaması gereken kahramanlardır.