Bursa Halkı; Fesi Nasıl Yırtıp Attı!?

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa seyahati haberleri:

28 Eylül 1925 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Bursa’da herkes şapka giyecek” ” Halk bugün Gazi’nin köşkü önünde muazzam tezahürat yapacaktır, şapka bulamayanlar başı açık gezecektir, fesler derhal yırtılacaktır.” başlıklı Arap harfli Türkçe haberden bir bölüm:

“Bugün Belediye dairesi önünde halk, esnaf ve müessesat mümesisleri toplanarak Bursa ahalisinin umumiyetle şapka giymesine ve feslerin derhal yırtılmasına karar vermiştir. … ..Ancak Bursa’da miktarı kâfi şapka bulunmadığından şapka tedarik edilinceye kadar halk başı açık olarak gezecektir.”

Kaynak: Cumhuriyet gazetesi, 28 Eylül 1925, Sayfa: 1.


Atatürk’ün Bursa Seyahatinden Nadir fotoğraflar:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursa gezisinde, Reşit Paşa gemisinde, 22 Eylül 1925.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Reşit Paşa vapurunun hatıra defterindeki yazısı:


22 Eylül 1925, vapurda

Reşit Paşa vapurunda geçirdiğimiz saatler kıymetli hâtıratım meyanında bulunacaktır. Gördüğümüz intizam ve mükemmeliyet Seyr-i Sefain idaremizin muktedir ellerde bulunduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bu yazılarım teşekkürdür.


İmza: Gazi Mustafa Kemal

Kaynak: Cumhuriyet gazetesi, 24 Eylül 1925


Ankara’dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa; 21 Eylül 1925 sabahı trenle İzmit’e geldi. İzmit’te Reşit Paşa vapuruna binerek Mudanya’ya doğru yola çıktı. Bu seyahat sırasında Ertuğrul Yatı, Gülnihal Vapuru, Pey-i Şevket ve Akhisar gemileri de Reşit Paşa gemisine eşlik etti.

22 Eylül sabahı Mudanya’ya gelindiğinde Kınalıada vapuru da Gazi’nın seyahat ettiği özel filo ile birleşti. Kınalıada vapuru Gazi Paşa’yı karşılamak ve kendisini İstanbul’a davet etmek amacıyla Refik İsmail Bey başkanlığında bir heyetle Mudanya’ya gelmişti.

Gazi Paşa 22 Eylül sabahı Reşit Paşa vapurundan Ertuğrul yatına geçti. Daha sonra bir süreliğine Kınalıada vapuruna geçerek kendisini karşılamaya gelenlere selamlaşıp sohbet etti. (Fotoğraf Gazi Paşa’nın Ertuğrul Yatı’ndan Kınalıada vapuruna geçerken gösteriyor.)

Ardından Ertuğrul Yatı’ndaki Gazi Paşa ve beraberindekiler ve Kınalıada vapuru yolcuları Mudanya iskelesinde karaya çıktılar.

Ekteki fotoğraf “Reisicumhur Hazretleri Ertuğrul Yatı’ndan Kınalıada vapuruna geçerken” altyazısıyla Cumhuriyet gazetesinin 26 Eylül 1925 tarihli sayısında yayımlanmıştır.

Atatürk’ün Bursa gezisinde muhteşem bir an: Reşit Paşa gemisi, 22 Eylül 1925. Ali Sait Paşa’nın eşiyle birlikte Mudanya önlerinde.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa gezisi, Reşit Paşa gemisi, 22 Eylül 1925.
Ali Cenani Bey ve Ali Sait Paşa’nın eşiyle birlikte..

Bursa gezisi, Reşit Paşa gemisi, 22 Eylül 1925.

Foto: Jean Weinberg, Pera.