Burhan Belge’nin Yakınları Zsa Zsa Gabor İçin: ‘Bu Kadın Yalancı’

Bu haber, Önay Yılmaz imzasıyla 11 Kasım 1991 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır.


‘Bu kadın yalancı’

Yazdığı kitapta Atatürk’le aşk hayatı yaşadığını öne süren Zsa Zsa Gabor için, Burhan Belge’nin yakınları, Hür­riyet’e, “Bu, büyük bir yalan” dediler.

Atatürk’le aşk hayatı yaşadığını öne süren Zsa Zsa Gabor’un ilk kocası Burhan Belge’nin yakınları, “Bu kadın yalan söylüyor” dediler. Belge’nin kuzeni ve Atatürk’ün özel dişçisi Suat Tunca’nın, Köşk’e yakınlığıyla t anman 87 yaşındaki eşi Suzan Tunca, “Atatürk, bu kadını de­ğil Köşk’e çağırmak onun sınır dışı edilmesini sağladı. Gabor’u kovdu” dedi,

Atatürk’ün özel dişçisinin eşi olan 87 yaşında­ki Suzan Tunca, Zsa Zsa Gabor’u, Ata’nın ya bir ya da en fazla iki kez gördüğünü söyledi.

EVLİLİKLERİYLE ünlü, Macar asıllı Amerikalı film yıldı­zı Zsa Zsa Gabor’un, gelecek hafta piyasaya çıkacak, “Bir ömür Kâfi Değil” adlı kitabında yer alan, “Atatürk’le aşk hayatı yaşadığına” dair açıklamaları, yoğun tepkile­re yol açarken; Hürriyet, olayın bugüne kadar karanlıkta kalan noktalarını gün ışığına çıkardı.

Türk diplomat Burhan Belge’nin kuzeni ve Atatürk’ün özel dişçisi Suat Tunca’nın, Köşk’e yakınlığıyla tanınan ve hayatta olan 87 yaşındaki eşi Suzan Tunca, Hürri­yete, “Atatürk, bu kadını değil Köşk’e çağırmak, onun sı­nır dışı edilmesini sağladı. Gabor’u kovdu” dedi.

Olayın tanığı olan Suzan Tunca, Atatürk’ün, Gabor’u hiç Köşk’e davet etmediğini belirterek, “Atatürk, o za­manlar Matbuat Umum Müdürü olan Burhan Belgeden, Gabor’dan ayrılmasını istedi. Hatta Atatürk, Gabor’un sı­nır dışı edilmesini istedi.

O zamanlar, bir Matbuat Müdürü’nün yabancı bir kadınla evlenmesinin, hem yasal açı­dan sakıncalarını, hem de toplum tarafından hoş karşı­lanmayacağını düşünen Atatürk, Burhan Belge’yi bir gün kenara çekerek şöyle demişti;

Bak Burhan, ya bu kadından boşanırsın ya da Matbuat Umum Müdürlü­ğünden. Seçimini sen yap.

E bunun üzerine Burhan Bel­ge, çok sevdiği eşinden, bu istek üzerine ayrılmak zo­runda kaldı” dedi.

ATATÜRK’ÜN VİLLASI OLMADI

Atatürk’ün kitapta yazıldığı gibi hiç villası olmadığını, Gabor’un sansasyon yaratmak amacıyla bu asılsız iddi­ayı ortaya attığını belirten Suzan Tunca, “Bugün hiçbir özelliği kalmamış olan yaşlı Gabor, ilgi çekmek ve kitabı­nın satışını artırmak için, böyle bir yalana başvurmuştur. Bu büyük bir terbiyesizlik ve adiliktir” diye konuştu.

Film yıldızı Gabor’un kitabındaki iddialar büyük tepki aldı. Atatürk’ün, kitapta aile kurumuna hiç önem vermeyen biri gibi tanıtılmaya çalışıldığı belirtiliyor…

Burhan Belge’nin Macaristan’da ataşe iken 17 yaşın­daki Zsa Zsa Gabor’la tanıştığını ve evlendiğini, daha sonra da Ankara’ya getirdiğin söyleyen Suzan Tunca, o günleri şöyle anlattı;

“Gabor çok gençti ve çok güzeldi. Ancak, çok da aşırı makyaj yapan bir kadındı.

Gabor, Burhan Belge ile Ma­caristan’da tanıştıklarında çok yoksul bir aileden geliyor­du. Burhan Belge ile Ankara’da yaklaşık bir yıl evli kaktıktan sonra ayrıldılar.

Bu ayrılığı Atatürk sağladı.

Atatürk, Gabor’u bir ya da iki kere görmüştür. O zaman­lar, kadının aşırı makyajından ve tavırlarından hoşlan­mamış olacak ki, ayrılmasının yanı sıra sınır dışı edilme­sini de istedi.

Burhan Belge de, Atatürk’ün bu isteğini, is­temeye İstemeye yerine getirmek zorunda kaldı. Gabor, ayrıldıktan sonra, memleketine gitti.

Burhan Belge, ay­rıldıktan sonra da zaman zaman onu arar, görüşürlerdi. Çünkü, Burhan kadına deli gibi aşıktı.

Ancak, yeni kuru­lan bir devlette görev almak, yani görev aşkı ve Ata­türk’ün bu isteği, onun çok sevdiği eşinden ayrılmasına neden oldu.”

BOYALILARDAN HOŞLANMAZDI

Atatürk’ün, kitapta aile kurumuna hiç önem vermeyen biri gibi tanıtılmaya çalışıldığını belirten Suzan Tun­ca, “Atatürk, kitapta her hoşuna giden kadını tavlayan aile kurumuna önem vermeyen biri gibi gösterilmiş. Bu çok yanlış. Oysa Atatürk aile kurumuna çok saygısı olan, gelenekçi bir insandı. Üstelik, bizim tanıdığımız Atatürk, öyle boyalı makyajlı kadınlardan hiç hoşlanmazdı. Hoşlandığı kadınlar, aşırı makyajdan uzak, es­mer, kumral tiplerdi” dedi.

Fuat Tunca da Atatürk’ün, bir gün Gabor’dan bahsederken “Kim bu boyalı küp?” dediğine tanık olmuş…

Suzan Tunca’nın, Almanya’da jinekolog olarak çalı­şan oğlu Fuat Tunca da, Gabor’un sansasyon yaratmaktan başka bir amacı olmadığını söyledi.

Tunca, 12 yaşındayken Atatürk’ün bir gun Gabor’dan bahsederken “Kim bu boyalı küp?” dediğine tanık olduğunu bildirdi.