Bundan Böyle Şahıs Saltanatı Yoktur!

️Gazi Mustafa Kemal Paşa:

“Dünya tarihinde bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti tesis eden ve bunların hepsini olaylarla deneyen Türk Milleti bu defa doğrudan doğruya kendi ad ve sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felaketlerin karşısında yaratılış yeteneği ve kudretiyle yer aldı. (Şiddetli alkışlar)

Millet, geleceğini doğrudan doğruya eline aldı ve milli saltanat ve egemenliği bir şahısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerinden oluşan bir Yüce Meclis’te ortaya koydu. İşte o Meclis, Yüce Meclis’inizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Milletin saltanat ve egemenlik makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ve bu egemenlik makamının hükumetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti derler.

Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir hükumet heyeti yoktur ve olamaz.”


Gazi Mustafa Kemal Paşa,1 Kasım 1922,
Saltanatın yıkıldığına dair verilen karar dolayısıyla.TBMM.


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. I. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Matbaası, İstanbul, 1945, sayfa: 269-270.