Bugün ”İngilizlerle Savaşmadık” Diyenler, Sonuna Kadar Haklıdır Çünkü İngilizlerle Savaşanlar Türklerdi.

Fatih Sultan Mehmet ve kutlu askerlerinin 1453 yılında aldığı İstanbul’u 1920’de, Fransız ve İngilizler, Türklerden koruyordu. Sadece İstanbul’u da değil, ayrıca 1915’te geçemedikleri Çanakkale’yi de…

”Türklere karşı İstanbul’u ve Çanakkale’yi savunmak, İstanbul’u ve Çanakkale’yi Türklerden korumak” ifadeleri, bundan tam yüz yıl önce bugün, bütün dünya basınında kullanılan bir ifade, bir küresel propagandaydı. Görseldeki bu gazete, The Times gazetesi. Fakat bir başka propaganda ustası olan İngiliz The Times değil; sıradan bir Amerika gazetesi.

Haberde çok açık ve çok net İstanbul’un, Mustafa Kemal’in milliyetçi kuvvetlerine karşı İngiliz donanması dahil İngiliz ve Fransız birliklerce korunacağı; Mustafa Kemal’in birliklerinin Çanakkale’ye yaklaşıyor olması sebebiyle (ki bu bölge Türklerin geçmemesi gereken yasak bölge/tarafsız bölge ilan edilmişti) Yunan ordusuna da savaşma yetkisinin verildiği anlatılmakta.

Yunanlar bu yetkiyi Hythe Konferansı’nda almış ve böylece Fransız ve İngiliz birliklere katılmışlardır. Haziran 1920’de bu üç devletin ordusu birleşerek, ”Kemal Paşa’yı kuşatmak ve teslim almak” amacıyla bir büyük Anglo-Yunan taarruzu başlatmışlardı.

Bugün ”İngilizlerle savaşmadık.” diyenler, sonuna kadar haklıdır çünkü İngilizlerle savaşanlar Türklerdi.