mustafakemalim.com

Bu Gün Bu ülkenin İrfan Ordusu Sizlersiniz.

Sevgili Atatürkçüler!
Sevgili Güzel İnsanlar!

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk bu günleri görmüşcesine 20 Aralık 1930’da Kırklareli’ne yaptığı ziyaret sırasında şunları söylüyor

“Cumhuriyet’in temelinin LÂİK bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiç bir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçırılmamalıdır. Zira; Türk halkı teokratik yönetimden çok ızdırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır.”

(Prof.Dr. Utkan Kocatürk. Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara. S: 437)

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, Kütahya’ya yaptığı ziyaret sırasında 24 Mart 1923’de de şöyle diyor:

“Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefine, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır.

Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran fikir ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, feyizlidir, muhteremdir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, hangisi diğerine muhtaçtır?

Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir. Yalnız siz, irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, sizler ölen ve öldüren birinci orduya niçin öldürüp öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.”

Atatürk devam ediyor:

“Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak başarılar elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusu ile mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun elde ettiği kazançlar sönük kalır. Milletimizi gerçek kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bu günkü idare şeklimizin sonsuzluğunu istiyorsak bir an önce, büyük kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulunduğumuzu inkâr edemeyiz.

(Prof.Dr. Utkan Kocatürk. Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü. Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara 1999.s: 330)

Sevgili Atatürkçüler!
Sevgili Güzel İnsanlar!

Yukarıdaki Atatürk’ün sözlerini sizinle neden burada paylaşıyorum?

Bu gün bu ülkenin İrfan Ordusu sizlersiniz.

Lütfen bunları çocuklarınıza, çevrenize ve özellikle de Atatürk’e, düşüncelerine, devrimlerine, eserlerine karşı olanlara anlatın. Anlatın da önce medeni olmanın yolunu, sonra adam olmanın yolunu, ve nihayet vatansever olmanın yolunu öğrensinler.

Her zamanki saygı ve sevgilerimle.

Eriş Ülger