Birkaç Demir Yolu Yapıp Ülkeyi İhya Ettiklerini Sananlar Okusunlar

Sayın okurlarım!

Şimdilerde “Cumhuriyet Devri”nde ne, Atatürk devrinde ne yapılmıştır? Üç beş fabrika ile birkaç demir yolu yapıp ülkeyi ihya ettiklerini sananlar ve anayurdu bir baştan bir başa demir ağlarla ördük diyenler 17 yılda yaptıklarımıza baksınlar bizi kıskanacaklar ve utanacaklardır diyenlerin özellikle okumalarını öneririm.

Kolay değildir, bir fabrika bacasının yapılması bedeli karşılığında bir devlet kurmak.

Bu mucizeyi gerçekleştiren Mustafa Kemâl’e ve onun silah arkadaşları “Anadolu Kadınına” ve “Anadolu yiğidine” binlerce teşekkür.

Saygılarımla,

E. Ülger

1 Mart 1923 TBMM deki söylevinden.

Efendiler!

“1922 yılında özel idarelerce yapılan yerel hizmetler: 3 erkek, 1 kız öğretmen okulu ve 5 erkek, 3 kız lisesi ve 134 erkek, 30 kız ilkokulu ve 10 sanayi ve 2 çırak okulu açılmıştır. 1922 yılında özel idare gelirinden bayındırlık hizmetleri için 536 510 ve okul inşaatı için 190 000 ve hastahaneler için 32 530 ve basım evi ve kütüphaneler kurulması için 200 360 ve fidanlık ve numune bahçesi için 5 000 ve damızlık hayvanlar satın alınması için 12 400 ve tarım aletleri satın alınması için 15 250 lira ayrılmıştır.

Geçen yıla kadar belediye başkanlarının seçimini mülki amirler yapıyordu. Milli egemenlik prensibine aykırı bulunan ve birçok şikayete neden olan bu yöntemin kaldırılması ve seçim hakkının belediye üyelerine verilmesi konusunda yüce Meclisce kabul edilmiş olan kanunun uygulanmasına başlanılmıştır. Yüce Meclisce görüşmelerine devam edilmekte olan Yasak Hususlar Kanunundan başka, yüce Meclise takdim edilmiş olan Meclisleri Kanun tasarısının da bir an önce tamamlanması bütün yönetimimize büyük rahatlık kazandıracaktır.

Posta ve telgraf işlerinde önemli görüşmelerin çokluğu ve önemi nedeniyle hatlardan normal görüşmeler yapılamıyordu. Bundan dolayı oluşan gecikmeyi önlemek için ana hatta ek olarak iki bin elli kilometre telgraf hattı döşendi. Cephelerde askeri görüşmeleri sağlamak için askeri hatlar inşa olundu. Bundan başka, ticari işlemlere kolaylık olmak üzere para gönderme ve koli hizmetleri birçok merkeze ve bu arada Suriye’ye de sağlandı. Kurtarılan şehirlerde pek kısa bir zamanda idari kuruluş tamamlanarak görüşme ve diğer bütün işlerin düzen içinde sürdürülmesi sağlanmaktadır. İşgalin sürdüğü süre içinde ve milli idarenin kurulmasından önceki günlerde el konmuş olan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili sorunları incelemek ve bunların gereğini yapmak için bu genelge gereği yağma işleri komisyonları kurulmuştur. Ayrıca, vatan yararlarına aykırı davranışlarda bulunan ve düşman ile işbirliği yapanlar hakkında da kanuni işlemler sürdürülmektedir.

Kızılay, Çocuk Esirgeme, Müdafaa-i Hukuk, Asker Ailelerine Yardım kurumları gibi kuruluşların ve özellikle Kızılay’ın yaptıkları çalışmalar her türlü övgünün üstündedir.

Mustafa Kemâl, Anadolu Kadını, Anadolu Yiğidi!

Sizlere bin can feda…