Sırtladıkları yükleriyle Galata Köprüsü'nden geçen Sırık Hamalları, 1890'lı yıllar.

Bilmediğimiz Bir Atatürk Devrimi: Sırt Hamallığının Kaldırılması

Bugüne kadar yayımlanmış “Atatürk Devrimi Tarihi” kitaplarında yazılmayan, bir tek satır yazı ve bir cümleyle dahi söz edilmeyen, Bilmediğimiz bir Atatürk Devrimi 4 Nisan 1930’da Sırt Hamallığının kaldırılmasıdır.

Ağır eşyanın hamalların sırtında iki büklüm vaziyette sevk edilmesi Atatürk’ün dikkatini çekmiş, Cumhuriyet devrinde vatandaşların ekmek parası kazanmak için iki büklüm olmalarını insanlığa yakıştıramamış ve bunun kaldırılmasını emretmişti.

26 Kasım 1952 tarihli Akşam gazetesinden bir haber:

“Ağır eşyanın hamalların sırtında iki büklüm vaziyette sevk edilmesi Atatürk’ün dikkatini çekmiş, Cumhuriyet devrinde vatandaşların ekmek parası kazanmak için iki büklüm olmalarını insanlığa yakıştıramamış ve bunun kaldırılmasını emretmişti.”

“Şükrü Kaya, tek parti devrinde insan sırtındaki yükü el arabalarına koydurmuş olduğu halde – çok partili demokrasi ve hürriyet devrinde – el arabalarındaki yükün tekrar insan sırtına iadesini isteyenleri görmek insanı hayretler içinde bırakıyor..”


İsmail Ziya Bersis. Akşam gazetesi, 26 Kasım 1952