Benzersiz İki Fotoğraf

Sevgili Güzel İnsanlar!

Sizlerle iki güzel fotoğrafı paylaşıyorum.

Birincisi İsmet Paşa Lozan’da Antlaşmanın imzalanmasından çok kısa bir zaman önce 23 Haziran 1923.

Diğer muhteşem fotoğraf ise, Kurtuluş Savaşından sonra ilk defa İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemâl.

Hani Fransız Bayan gazetecinin “Devrinin dünyadaki en yakışılıklı devlet adamı ve erkeği” dediği benzersiz insan Dolmabahçe Sarayının bahçesinde ilerlerken.

Ertuğrul yatından inmiş o ilahlara yakışır kıyafeti ve zarafeti ile beraberindekilerle Dolmabahçe Sarayı’nın giriş kapısına doğru ilerliyorlar.

Sol en uçta Cevat Abbas Gürer, TBMM Başkanı Kâzım Özalp “Benzersiz İnsan” Yaver Rusihi, Salih Bozok.

Eriş Ülger