Benim Atam İman Ve İnsanlık Abidesi İdi

Atatürk’ün Muhafız Alayı kumandanı İsmail Hakkı Tekçe anlatıyor:

İsmail Hakkı Tekçe

“Şunu evvelâ belirtmek isterim ki Atatürk, tam manasıyla imân ve itikat sahibi bir insandı. Bakınız, her ikisi de rahmete kavuşmuş iki insan için, bir hatıramı yazayım, belki bunu hiç kimse bilmez, yahut yazmak istememişlerdir.

Hiç unutmam, Ulus’ta, şimdiki Merkez Bankasının olduğu yerde, çok eskiden «Fresko» adıyla bir bar açılmıştı. Sahibi, nasıl olmuşsa rahmetli Salih Bozok’u kandırmış, ortak olarak almıştı. Herhalde onun mevkiinden faydalanmayı düşünmüş olacak.

Atatürk, yakınlarının asla böyle kirli işlere girmesini istemez ve tahammül edemezdi. O gözü gibi sevdiği Salih Bozok’a bizim yanımızda:

Salih, Vallahülâzim senin burnunu yerlerde sürterim. Nasıl olur sen bar işletirsin, bunu kendine nasıl lâyık buldun!… diye gürlemişti.

Zavallı Salih Bozok, soğuk soğuk terler dökmüş ve hemen o işi tasfiye etmek suretiyle kurtulmuştu.”


Kaynak: Kemal Atatürk, Mehmet Saray, Ali Tuna, Atatürk’ün İslâma bakışı: belgeler ve görüşler, Atatürk Araştırma Merkezi, 2005, sayfa: 56