Belge Niteliğinde İki Korkunç Gazete Sayfası

Belge niteliğinde iki korkunç gazete sayfası… İşte Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a götüren vaziyet!

1 Kasım 1918 tarihli Daily Mirror Gazetesi…

Yani Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından 1 gün sonra bir cuma günü! 1. Dünya Savaşı’nın Türkler için bittiği gün.. Türk tarihinin en onursuz ateşkes anlaşması! Bütün Osmanlı ordusunun terhisine karar veriliyor! 5. ve 20. maddelerde! Türkler silah bırakıyor, topraklarını işgale açıyor(7.madde), bütün komutanlar teslim olmak zorunda kalıyor!

Bakınız ilk gazetenin en üst kısmında, Türkler Savaşın dışında demişler…Alttaki başlıkta, Türkler ÇEKİNMEDEN birliklere teslim oluyor! demiş… Solda 2 ingiliz asker, altta şöyle yazılı : Türkler tarafından esir edilen askerler, bir deri bir kemik kalmış, çoğu ayakta duramıyor. Burada bir asker, onlardan birini taşıyor. Hemen altta, Vahdettin ve Enver Paşa.. Vahdettin için, ”Türk imparatorluğunun son ve sözde idarecisi”, Enver paşa için, ”Türkler için kötü bir yol gösterici, imparatorluğu telafi edilemez bir felakete sürükledi” demişler…

Ortadaki haritanın altında, ”Osmanlı Sultanları tarafından idare edilmiş ve şimdi yok olma sürecindeki topraklar” demişler..

Sağda ise, ”Kut’ul Amare kahramanı Townshend, diğer komutanlara ateşkesi bildirmek için serbest kaldı ve Marshall için, ingiliz ordusunun generali, düşmanın boyun eğmesini kabul etti” demiş..

(Marshall ve ingiliz orduları 2 Kasım 1918de Bağdat’ı resmen işgal etmiş, Musul ve Kerkük Osmanlı topraklarından koparmış, Ali İhsan paşayı yaptığı bir blöf ile Musul ve Irak’tan uzaklaştırmış, yıllar sonra Nutuk’ta Atatürk buna büyük atıflarda bulunmuştur)

Altta ise, Marshall bütün bir Türk ordusunu 50bin esir ve 300 silah ile??? teslim aldığını, Çanakkale’nin düşman filolarına açıldığı belirtiliyor. Arkadaşlar bu bütün gazetelerde günlerce yazılmıştır.. Osmanlı hükümetine bir ihtar verilmiş, anlaşmaya uyulmadığı taktirde yani ordu teslim ve terhis olmaz ise Çanakkale’deki bütün kalelerin bombalanacağı konuşulmuştu..

İlginç olan ise, henüz Musul, Kerkük, Bağdat, Filistin’de cepheler fiilen kapanmadan, destek göndermek yerine, bu korkunç anlaşmayı imzalamak.. Onca esirin yanında yalnızca 300 silah ele geçirmek, askerimizin ne derece destekten yoksun kaldığının bir başka kanıtıdır.. Binlerce şehidin verildiği Çanakkale’de, savaştan 3 sene sonra sırf Almanya yenildi diye düşmana Çanakkale’yi açmak nasıl bir yönetimdir? yorum size kalmış…

E. Özel