Bağımsız Türk ve Japon Milleti

Japon bilim adamı Koji Okubo, 1936 yılında Türkiye’yi ziyaret etti. Ülkemizde yapılmakta olan devrimleri yakından izledi. Atatürk’ün himayesinde toplanan Dil Kurultayı’na katıldı. Okubo, İslam ve Türkoloji araştırmalarının önemini kavrayarak, Mart 1938’de Tokyo’da “İslam Enstitüsü”nü kurdu.

3 Mayıs 1936 tarihli Ulus gazetesinin haberi:

“Profesör Koji Okobo’nun konferansı”

Japonya’da Kamazava üniversitesi profesörlerinden B. Koji Okobo, Ankara halkevinde dün, ilk konferansı Türkçe olarak saat 17:30’da verdi.

Profesör, Japon tabiat ve hayatı hakkında verdiği konferansta, Japonya’nın coğrafi vaziyeti ve bunun hars ve hayatına tesirini anlattıktan sonra, Japon ırkının hususiyetlerini, Japon dilini ve Japon harsının esaslarını birer birer teşrih ve izah etti.

Profesör Türk inkılabına ve Türk tarihine de konferansında önemli bir yer verdikten sonra, Japonluk ve Japon hars ve hayatındaki hususiyetler bahsinde bilhassa durdu ve nihayet Japonların temessül kabiliyet hakkında ilmi malumat verdi. Konferans esnasında Japon musikisine ait bazı plaklar da çalınmış ve hazır bulunanlar üzerinde büyük bir alaka uyandırmıştır.

Profesörün güzel ve pürüzsüz bir Türkçe ile verdiği konferans güzide bir dinleyici kalabalığı tarafından dikkat ve alaka ile dinlenilmiş ve konferansın sonunda sürekli surette alkışlanmıştır.”

Ulus gazetesi, 3 Mayıs 1936, Sayfa: 1-2.

Japon bilim adamı tarih profesörü Koji Okubo anlatıyor:

“Asya iki sütun üzerine kurulmuştur. Uzak Doğu’daki sütunu Japonya, Yakın Doğu’daki sütunu Türkiye’dir. Bütün Batı asıl ışığını bunlardan alacaktır.”

Ulus gazetesi, 15 Ağustos 1936, Sayfa: 2.

“Bence Doğu dünyasında iki büyük millet vardır. Bunlar kelimenin tam manasıyla müstakil ve hür olarak yaşayan, çalışan Türk ve Japon milletleridir.”

Cumhuriyet gazetesi, 16 Temmuz 1936, Sayfa: 4.