“Azerbaycan Türklerinin Dertleri Kendi Dertlerimiz Ve sevinçleri Kendi Sevinçlerimizdir”

Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’a:

(Elçinin itimat mektubunu verirken söylediği nutka Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği cevaptan bir bölüm)

“Azerbaycan Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz gibi olduğu için, onların muratlarına nail olmaları, hür ve müstakil olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir. Türk’ün saadeti ve mazlumların kurtuluşu yolunda Azerbaycan Türklerinin de kanını dökmeye amade bulunduklarına dair olan beyanatınız istilacılara karşı Türk’ün ve mazlumların kuvvetini arttıran pek kıymettar bir sözdür. TBMM ve Hükümetinin iki kardeş millet arasındaki bağlılık ve alakanın daha güçlü ve sağlam bir hale koyulmasına bütün kuvvetiyle çalışacağını, bu konuda zatıalinize elden gelen her türlü yardımları ifa edeceğini temin eylerim.” 14 Ekim 1921,

Mustafa Kemal Paşa


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 19 (Hakimiyeti Milliye gazetesi, 13 Ekim 1921)