İstanbul'da fıçı taşıyan Sırık Hamalları - 1880'li yıllar foto: M. İranian.

Sokak Hamallığı Artık Tarihe Karışmıştır (1936)

Bu asra yakışmayan taşıt usulleri Sokak hamallığı artık tarihe karışmıştır. Uraylarımızın bu işi de bir esasa bağlaması asrımız yaşayışına uygun

Yazının Tamamı
Omuzladığı sırığa asılı dört hayvan eti yüküyle Galata Köprüsü'nde yürüyen iri kıyım bir Et Hamalı (Hammal-ı gûşt) 1920'li yıllar - Beher hayvan eti 30-40 kg ağırlında olsa, omuzdaki yük yaklaşık 120 -160 kilo arası olmalı.

Sokakta Sırt Hamallığının Kalkmasına Doğru! – İçişleri Bakanlığı’nın Önemli Bir Tamimi

“Büyük şehirlerin ve bilhassa dış ticarete ve toptan ticarete merkez olan limanlarımızda, eşya nakliyatı eski iptidai halini hala muhafaza etmekte

Yazının Tamamı
Sırtladığı küfesiyle Galata Köprüsü'nde yürüyen yalınayak bir Sırt Hamalı, 1920'li yıllar.

Falih Rıfkı Atay Anlatıyor: İki Büklüm Cumhuriyet Vatandaşı Olamaz!.

“İstanbul’da yük altında bir hamal daha ölmüştür. Bu fırsatla İçişleri Bakanımızın yaptığı bir tamimi neşrediyoruz. Vagon perdesini kaldırdığınızda, şark toprağına

Yazının Tamamı
Gazi Mustafa Kemal Paşa Harf Devrimi'nin Anadolu'da nasıl uygulandığını görmek amacıyla Karadeniz yoluyla seyahate çıktı. Yolculuk 21 Eylül 1928 tarihinde Ankara'da son bulacaktı. Gazi İzmir vapuruyla çıktığı Karadeniz yolunda uğradığı Sinop'ta. Halkın yoğun ilgisi ve coşkun sevgisiyle karşılanırken. 15 Eylül 1928.

Gazi, Sinop’ta Arabacı Bekir Ağa’ya Yeni Harfleri Birkaç Dakikada Öğretmişti

16 Eylül 1928 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Arap harfli Türkçe haber: “Reisicumhur Hazretleri Sinop’ta” “Gazi Hazretleri Arabacı Bekir Ağa’ya birkaç

Yazının Tamamı