Mustafa Kemal Atatürk Kayseri CHP Parti binasının önünde karatahta önünde, 20 Eylül 1928

1928 Yılında Atatürk’ün Ziyaret Ettiği Kayseri’de Kadın Kıyafetleri Hakkında Bilgiler

Yazan: Mehmet Akif Tural, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Mart 2000, Sayı: 46 1999 Ağustos’unda Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Sayın Prof.

Yazının Tamamı

Atatürk’ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ Sözünü De Söylediği Pek Bilinmeyen Bir Konuşması

Mustafa Kemal Paşa, milletvekillerinden oluşan bir heyetle, 27 Temmuz 1920 akşamı, Ankara’dan Batı Cephesine hareket etmiştir. Bu seyahati esnasında 31

Yazının Tamamı
1925 yılında Cumhuriyet Ordusunun yüksek komuta kademesi. MSB Recep Peker, Gen. Kur. Bşk. Fevzi Paşa, Gen. Kur. II. Bşk. Kazım Orbay, 1., 2. ve 3. Ordu Komutanları Ali Sait, Fahrettin ve Cevat Paşalar, YAŞ Üyesi Yakup Şevki Paşa.

Kazım Orbay’dan Atatürk’e Ait İki Hatıra

İstiklal Savaşa komutanlarından olan Kazım Orbay (1886-1964) Cumhuriyet döneminde de Üçüncii Ordu Müfettişliği, Askeri Şura Üyeliği, Genelkurmay Başkanlığı ve Kurucu

Yazının Tamamı

Abdi İpekçi’nin Atatürk’ün Fotoğrafçısı Cemal Işıksel İle Röportajı

Atatürk’ün ünlü fotoğrafçısı Cemal Işıksel ile Abdi İpekçi’nin bu röportajı, 06-11-1972’de Milliyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Ayrıca Cemal Işıksel’in çektiği Atatürk fotoğraflarına,

Yazının Tamamı

Kurtuluş Savaşı Sona Eriyor

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Meydan Muharebesi, Yunan Ordusunun denize dökülmesi ve esir edilmesi ile sonuçlanmıştır. Türk Ordusu bu defa

Yazının Tamamı

Büyük Taarruz Ve Başkumandan Meydan Muharebesi

Sakarya Savaşı’nda yenilen Yunan birlikleri geriye çekilerek, önceden hazırlamış oldukları mevzilere yerleştiler (Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un doğusundaki mevzilere). Ellerindeki bu

Yazının Tamamı

Sakarya Zaferi Ve Mustafa Kemal’in Gazi Oluşu

Yunanlılar, Batı Cephesi’nde üst üste aldıkları iki yenilginin acısını çıkarmak için, yeniden geniş çaplı askerî hazırlıklara giriştiler. O sırada Anadolu’daki

Yazının Tamamı

İkinci İnönü Muharebesi

Londra Konferansı’nda yeni Türk Devleti’ne isteklerini kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri, Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Onlar da Birinci İnönü Muharebesi’nde aldıkları

Yazının Tamamı

Kurtuluş Savaşı Sırasında Doğu Cephesindeki Başarı

Yeni Türk Devleti’nin doğuda kazandığı başarıyı anlatmadan önce, burada Osmanlı vatandaşı olarak yaşayan Ermenilerin durumunu ve yaşatısını tarafsız bir gözle

Yazının Tamamı

Sevr Antlaşması’na Karşı Türk Milletinin Ve Mustafa Kemal’in Tepkileri

Siyasî, adli, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâr ve elimizden almaya yönelik olan Sevr

Yazının Tamamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un eninde sonunda işgal edileceğini bildiği için, önceden gerekli hazırlıklarını yapmıştı. İsgalin ilk günü hemen bütün vali

Yazının Tamamı

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi Ve İstanbul’un İşgali

Amasya’da ortaya çıkan, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile gücünü gösteren millî iradenin üstünlüğü karşısında Mebusan Meclisi’nin toplanması kabul edilmiştir. Bu

Yazının Tamamı
Mustafa Kemal Atatürk ve sağda ortada; yakın arkadaşı Tahsin Uzer, Bursa gezisi, Hünkâr Köşkü önü. 28 Eylül 1925.

Atatürk, Celalettin Uzer’i Hep İki Numara Diye Çağırırdı

Ablamın eniştemle evlenmesi için babamı Atatürk razı etti Bu söyleyşi, Tahsin Uzer’in oğlu Celalettin Uzer ile yapılmış ve Hayri Birler

Yazının Tamamı
Yalova'da çekilen bir fotoğraf. Önden arkaya sırayla: Cevdet Tolgay, Hasan Cavit Belül, Atatürk, Salih Bozok, Doktor Nihat Reşat Belger ve Kılıç Ali.

1932 Yılından Atatürk’ün Ölümüne Kadar Yaverliğini Yapan Cevdet Tolgay’ın Anıları

«Atatürk, sofrada çok az yerdi. Ama misafirler gidip Köşk boşalınca mutfağa iner, aşçıya, “Nerede benim kuru fasulyemle pilavım?” derdi. Aşçının

Yazının Tamamı
Yalova'dan bir anı... Atatürk ve Nuri Conker aynı fotoğraf karesinde...

Atatürk’ün En Yakın Arkadaşlarından Nuri Conker’in Kızı Kıymet Tesal’in Anıları

Atatürk, ölümünden sonra bir daha Nuri Conker’in evine adımını atmamış. Hatta aynı sokakta oturan doktoru Neşet Ömer’in evine bile «О

Yazının Tamamı

“Azerbaycan Türklerinin Dertleri Kendi Dertlerimiz Ve sevinçleri Kendi Sevinçlerimizdir”

Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’a: (Elçinin itimat mektubunu verirken söylediği nutka Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği cevaptan bir bölüm) “Azerbaycan Türklerinin dertleri

Yazının Tamamı
Afganistan Kralı Emanullah ve Gazi Mustafa Kemal Paşa.

“Afgan Ve Türk Milletleri, Sayısız Asırların Ve Büyük Kıt’aların İçine Hatıralar Ve An’eneler Salan Büyük Bir Milletin Evlatlarıdır.”

(Mustafa Kemal Paşa tarafından 20 Mayıs 1928’de Ankara Palas’ta; Afganistan Kralı Emanullah ve Kraliçesi Süreyya şereflerine verilen ziyafette söylenmiştir.) “İki

Yazının Tamamı

“Kadınlarımız, Erkeklerden Daha Çok Aydın, Daha Çok Verimli, Daha Fazla Bilgili Olmak Zorundadırlar.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa’ın; 21 Mart 1923 tarihinde; Konya Hilali Ahmer Kadınlar şubesinin düzenlediği çay ziyafetinde yaptığı konuşmadan bir bölüm:

Yazının Tamamı

İlk Türkiye Güzelinin Hatıraları: Hayalim Yalova’da 1- Mustafa, 2- Kemal, 3- Ata, 4- Türk İsimli 4 Köy Kurmaktı

Anlatan: Feriha DAĞ (Tevfik) Akşam gazetesi, 25 Mart 1964, Sayfa: 4 Mısır’da çok servetim var, ancak bu serveti alabileceğimden pek

Yazının Tamamı
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Muhafızgücü Futbol takımı -Kartpostalın ön yüzünde Arap harfli Türkçe olarak: Muhafızgücü Futbol Takımı, 1923 tarih-i tesisi, Adres: Ankara, 1927 Ankara Ordu, Türkiye Futbol Birincisi yazılı. Kartpostalın arka yüzünde ise Ankara: Muhafızgücü yazılıdır.

Muhafız Gücü Spor Kulübü

İnsan topluluklarının kültür unsurlarından birisi de spordur. Spor kişisel olduğu kadar sosyal bir olaydır. Türk milletinin sosyal tarihi içinde oluşan

Yazının Tamamı