Atatürk ve yaveri Şükrü Özer (En sağda)

Atatürk’ün Yaveri Şükrü Özer

ŞÜKRÜ BEY’İN BİYOGRAFİSİ

Şükrü Bey, 1901 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası Mustafa Bey, annesi Fatma Hanım’dır. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra Harp Okulu’nun savaş sebebiyle eğitime ara vermesinden dolayı Ankara’da bulunan Subay Talimgâhında 6 Ekim 1921’de eğitime başlamış ve 19 Haziran 1924’te asteğmen olarak orduya katılmıştır. Sicil numarası P.1340 – 1’dir.

Şükrü Bey, 29 Ocak 1925’te teğmenlik, 30 Ağustos 1929’da üsteğmenlik rütbesi almıştır. Barış döneminde İstanbul’da Harp Okulu eğitim ve öğretime tekrar başladığından eksik öğrenimini tamamlayarak Harp Okulu mezunu olmuştur.

Atatürk’ün yaveri Şükrü Özer

Subay çıktıktan sonra bazı birlik ve kurumlarda görev almış ve 3 Kasım 1931 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa’nın yaverliğine atanmıştır. Bu görevde bulunduğu sırada 30 Ağustos 1934’te de yüzbaşılığa terfi ettirilmiştir. Şükrü Bey, Atatürk’ün vefatı sırasında da yaverlik görevini yürütmekte ve bu zor günleri birinci dereceden yaşayanlardan biri olmuştur. İsmet İNÖNÜ’nün cumhurbaşkanlığı sırasında da bir müddet daha yaverliği sürmüş ve 30 Ağustos 1940 tarihinde önyüzbaşı olmuştur.

Şükrü Bey, Cumhuriyet döneminde subay çıktığı için herhangi bir savaşa katılamamıştır, bu sebeple İstiklal Madalyası da dâhil herhangi bir madalya ile ödüllendirilememiştir.

Atatürk’ün bir yurt gezisi sırasında, Şükrü Özer, Salih Bozok’un hemen arkasında

Kendisi ciddi, çok çalışkan, vazifeşinas ve istikbal vaat eden yetenekte bir askerdi. Şükrü Bey evlenmemiştir. Şükrü Bey, 23 yaşında iken göreve başladığı orduda 17 senelik bir hizmetin ardından önyüzbaşı rütbesinde, İnönü’ye yaverliği sırasında 9 Mart 1941’de kalp yetmezliğinden 40 yaşında iken hayata veda etmiş ve Ankara’da toprağa verilmiştir.

Prof. Arthur Kampf’ın fırçasından, 1927 yılında yapılan Gazi Mustafa Kemâl Paşa’nın resmi. 1927’de bu portreyi yapan A. Kampf’a, Gazi, yüz kısmı için birkaç kez poz vermiş…Kampf, belden aşağı çizmeli kısmı, yaver yüzbaşı Şükrü Özer’e bakarak yapmıştı. Arkada Ankara Kalesi’nin silueti, daha ön planda Gazi’nin bindiği at görülüyor.

ŞÜKRÜ BEY’İN RÜTBE YÜKSELME TARİHLERİ VE YAVERLİK SÜRESİ

Şükrü Bey, 19 Haziran 1924’te asteğmen, 29 Ocak 1925’te teğmen, 30 Ağustos 1929’da üsteğmen, 30 Ağustos 1934’te yüzbaşı, 30 Ağustos 1940’da önyüzbaşı rütbesi almıştır. Şükrü Bey, Atatürk döneminde 3 Kasım 1931 – 10 Kasım 1938 tarihleri arasında yüzbaşı rütbesiyle 7 yıl yaverlik, İnönü döneminde ise 10 Kasım 1938 – 9 Mart 1941 tarihleri arasında yüzbaşı rütbesiyle 2 yıl 4 ay yaverlik yapmak üzere toplam 9 yıl 4 ay görev yapmıştır.


İsmail Hakkı AKANSEL, Atatürk ve Yaverleri, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2006

Celalettin Üner, Atatürk ve Şükrü Özer