Atatürk’ün Yaveri Mahmut Celalettin Üner

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN BİYOGRAFİSİ

Mahmut Celalettin Bey, 1889 yılında Uzunköprü – Edirne’de doğmuştur. Babası Mustafa Asım Bey’dir. İlk ve orta eğitimini Edirne’de yapmış. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu’na geçmiş ve 1910 yılında teğmen rütbesiyle mezun olmuş ve ilk görev olarak Bulanık – Van’daki 21. Süvari Alayı 2. Bölük Komutanlığı emrine atanmıştır. Sicil numarası SV.1326 (1910)-35’dir. Aynı yıl bu alayın Erciş – Van’da bulunan 3. Bölüğüne nakledilmiştir. Bir yıl sonra da İstanbul’da bulunan 3. Süvari Alayı 3. Bölüğü emrine verilmiştir. Bu görevde iki sene kaldıktan sonra Mensucat Fabrikası’na atanmıştır.

Mahmut Celalettin Üner, Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs kutlamalarında

Bu görevde de yedi sene hizmetinin ardından Nazilli’deki 12. Kolordu Mürettep Süvari Bölüğüne atanmıştır. Aynı yıl Genelkurmay Süvari Bölük Komutanlığına atanmışsa da katılmamıştır. Daha sonra da Genelkurmay’ın İaşe Subaylığı’nda istihdam edilmiştir. Bu görevde iken bir ay kadar açıkta kalmış ardından Harp Okulu Süvari Bölük Komutanlığı’na atanmıştır. Daha sonra Mardin’de bulunan 40. Süvari Alayı 3. Bölük Komutanlığı’na atanmıştır. Mardin’de bir yıl kadar görev yaptıktan sonra 20 Temmuz 1929’da Mustafa Kemal Paşa’nın yaverliğine atanmıştır. Böylece ilk defa O’nun yanında ve hizmetinde görev yapma mutluluğunu yaşamıştır. Yaverlik görevinde 12 Ekim 1932 tarihine kadar kalmış ve Başyaver Rüsuhi Bey’in görevinden ayrılması üzerine bu tarihte başyaverliğe geçmiş ve 10 Kasım 1938’e kadar Cumhurbaşkanlığı yaverliği ve başyaverliği görevinde aralıksız 9,5 yıl hizmet etmiştir.

Mahmut Celalettin Üner, Atatürk’ün yanında sivil kıyafet ile

Mahmut Celalettin Bey, yaverlik ve başyaverlikteki yaklaşık 9,5 yıllık hizmetinin ardından Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İNÖNÜ’nün yanında da başyaverliğe devam etmiştir. 14 Temmuz 1941’de emekli olmasına rağmen II. Dünya Savaşı sebebi ile emekli subayların göreve devamları öngörüldüğünden aynı rütbe ile dört sene daha İnönü’nün başyaverliğini yaparak 31 Ocak 1945 tarihinde ikinci emeklilikle ordudan ayrılmıştır. Mahmut Celalettin Bey, Mücerret Hanım’la evlenmiştir.

Mahmut Celalettin Üner

Mahmut Celalettin Bey emekli olduktan sonra Samsun’a yerleşmiş, bir buçuk ay kadar sonra da 19 Mart 1945 tarihinde vefat etmiştir.

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN RÜTBE YÜKSELME TARİHLERİ, YAVERLİK VE BAŞYAVERLİK YAPTIĞI SÜRELER

Mahmut Celalettin Bey, 1 Haziran 1905’te Teğmen, 29 Mart 1910’da Üsteğmen, 10 Ekim 1920’da Yüzbaşı ve 30 Ağustos 1931’de Binbaşı rütbesi almıştır. Mahmut Celalettin Bey, Atatürk döneminde; 20 Temmuz 1929 – 12 Ekim 1932 tarihleri arasındayüzbaşı daha sonra binbaşı rütbesi ile 3 yıl 3 ay yaverlik, 12 Ekim 1932 – 10 Kasım 1938 tarihleri arasında binbaşı rütbesiyle 6 yıl 1 ay başyaverlik, İsmet İNÖNÜ döneminde; 10 Kasım 1938 – 31 Ocak 1945 tarihleri arasında binbaşı rütbesiyle 6 yıl 2 ay başyaverlik olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay görev yapmıştır.

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN ŞAHSİYETİ VE ÖZEL HAYATI

Mahmut Celalettin Bey, Atatürk’e barış döneminde yaverlik yapmıştır. Kendisi Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet’e bağlı olup, vazifesini sadakat, ciddiyet, ketumiyet ve başarı ile yapmıştır. Çok nazik ve güler yüzlü olup sakin, kültürlü ve Atatürk’ün emirlerini hiç tetkik etmeden aynen yerine getirmek gibi, üstün vasıflara sahipti. Rüsuhi Bey’in başyaverliği sırasında yaver olarak görev almış, Rüsuhi Bey’in ayrılmasından sonrada başyaver olarak Atatürk’ün vefatına kadar bu görevi yürütmüştür. Ata’nın vefatından sonrada aynı tutum ve davranışla İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ döneminde de başyaverliğe devam etmiştir.

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN KATILDIĞI SAVAŞLAR VE ALDIĞI MADALYALAR

Savaşlar:

1. Balkan Savaşı,

2. I. Dünya Savaşı,

3. İstiklal Savaşı.

Madalyalar:

1. Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası,

2. Harp Madalyası,

3. İstiklal Madalyası

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN MUSTAFA KEMAL PAŞA İLEBERABER BULUNDUĞU GÜNLERE AİT ANISI

Mahmut Celalettin Bey, barış devri yaveri olduğundan savaş dönemi anıları olmamıştır, barış dönemi anıları ise kayda geçirilmemiştir. Bu anılardan İran Şehinşahı Rıza Şah Pehlevi’nin Atatürk’ü ziyareti ve daha sonrasına ait bir olay şöyle gerçekleşmiştir:

Mahmut Celalettin Üner, Cevat Abbas Gürer’in yanında

“İran Şehinşahı Büyük Pehlevi Atatürk’ün davetlisi olarak 16 Haziran – 2 Temmuz 1934 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaretinde İstanbul’da Başyaver Celalettin Bey’i Atatürk’ün yanında görmüş ve pek sevmişti. İran Şahı’nın Veliahtı Muhammet Rıza Pehlevi’nin Mısır Kralı Fuat’ın kız kardeşi Fevziye ile olanevliliğinde düğüne davetli olarak İran’a giden Türk heyetini kabul ettiğinde bu heyet içinde bulunan Celalettin Bey’i görünce onu tanımış, çok yakın dostu, kişiliğini ve inkılâplarını örnek olarak aldığı Atatürk’ü hatırlayarak;

-Ah Mustafa Kemal! Ah Mustafa Kemal! diye ağlamıştır”.

MAHMUT CELALETTİN BEY’İN İSMET İNÖNÜ İLE BERABER BULUNDUĞU GÜNLERE AİT BAZI ANILARI

Mahmut Celalettin Bey’in, İsmet İNÖNÜ’nün cumhurbaşkanlığı sırasında başlayan II. Dünya Savaşı ve İnönü ile ilgili iki hatırası aşağıda verilmiştir.

İsmet İNÖNÜ 20. asrın başından itibaren birçok savaşlara katılıp komuta mevkilerinde büyük görevler ve sorumluluklar yüklenmiştir. Kendisi savaşların iki taraf için de çok acı sonuçlar doğuracağını çok yakından yaşamıştır.

Yeşilköy Hava Meydanı’nda (soldan sağa) Atatürk’ün başyaveri Celalettin Üner, Korg. Ömer Halis Bıyıktay, Afet İnan, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ, Atatürk’ün kızkardeşi, Makbule Atadan ve Sabiha Gökçen. (Stuart Kline Arşivi)

Bu sebeple II. Dünya Savaşı’nda başta İngiltere olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın bütün ısrarlarına rağmen savaşa girmemeyi tercih ettiğinden, bu devletlerin liderleri ile yapılan konferanslarda bu tutumunda ısrar etmiş ve Türkiye’nin savaşa girmesi isteklerini kabul etmemiştir. Bu konferansların yapıldığı yer ve tarihleri şunlardır:

Adana Konferansı

Adana Yenice İstasyonu’nda 30 Ocak 1943 günü bir vagonda yapılmıştır.Bu konferansa Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK ve İngiltere’yi temsilen ise Başbakan Churchill ile maiyetleri katılmıştır. Başyaver Mahmut Celalettin Bey ve Yaver Cevdet Bey, İnönü ile beraber bulunmuşlardır.

Kahire Konferansı

Kahire’de 7 Aralık 1943 tarihinde yapılmıştır.Bu konferansa Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ, Dışişleri Bakanı Numan MENEMENCİOĞLU ile maiyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’ni temsilen Başkan Roosevelt, İngiltere’yi temsilen Başbakan Churchill, İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Eden ile maiyetleri katılmışlardır.

Kılıç Ali, Atatürk’ün başyaveri Celalettin Üner, Sabiha Gökçen, ‘Küçük’ Ülkü, Kazım İnanç Paşa’nın eşi Semiha İnanç ve Nesip Efendi. Yeşilköy Hava Meydanı. (21.06.1938)

İnönü’yü Kahire’ye götürmek üzere birinin içinde Roosevelt’in damadının bulunduğu bir uçak ile içinde Churcill’in oğlunun bulunduğu ikinci bir uçak Adana Hava Meydanı’na ABD ve İngiltere tarafından gönderilmişti. İnönü, Churcill’in oğluna uçak için teşekkür etmiş, kendisi Roosevelt’in gönderdiği uçağa, Dışişleri Bakanı Numan MENEMENCİOĞLU da Churcill’in gönderdiği uçağa binmişti. Başyaver Mahmut Celalettin ve Yaver Cevdet beyler yine İnönü’nün maiyetindeydiler.

Kahire Konferansı’nda Roosevelt, Türkiye’nin savaşa girmesinden evvel bilhassa silah ve teçhizat bakımından desteklenmesinin uygun olacağı hususunda fikir belirtmiş; fakat diğer liderler bu konuda istekli görünmemişlerdir.Bu durum karşısında İsmet İNÖNÜ yukarıda ifade edildiği gibi Türkiye’nin savaşa girmesine karşı çıkmıştı.

Atatürk’ün Ankara’dan İstanbul’a gelişinde arkasında Celalettin Üner, 17 Mayıs 1936

Serkan ÖZMEN

Kaynak: İsmail Hakkı AKANSEL, Atatürk ve Yaverleri, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2006