Atatürk’ün Vahdettin İle Almanya’ya Seyahati

Mustafa Kemal İstanbul’da bulunduğu sırada, veliaht Vahdettin’in Almanya’ya yapacağı resmî geziye onun da katılması istenmiştir. Vahdettin, bu gezi ile Alman İmparatoru Wilhelm’in İstanbul’a yapmış olduğu geziye, padişah adına karşılık verecektir. Çünkü o sırada Padişah V. Mehmet Reşat hastadır.

Genç Paşa, bu geziyi ilgi ile karşılar. Çünkü geleceğin padişahı ile yakın ilişki kurup, onu etkileme imkânı bulabilecektir.

15 Aralık 1917’de başlayan gezi üç hafta sürer. Bu süre içinde Mustafa Kemal, Alman yöneticileri ile tanışır ve Alman Cephesini gezer. Bir defa daha görür ki, artık Almanya’nın savaşı galip bitirmesi imkânsızdır. Bu durum, Osmanlı Imparatorluğu için de kesin yenilgi demektir. Bunu veliahta söyler. Ayrıca ülkenin içinde bulunduğu durumu da açık açık anlatır. Hatta, öneri sınırını aşan telkinlerde bulunur. Ancak görür ki, Vahdettin’in ülke sorunları ile bir ilişkisi olmamış, sarayın kapalı duvarları dışındaki dünyayı tanımamıştır. Bu gezi, 4 Ocak 1918 tarihinde sona ermiştir.