Atatürk’ün Türk Ordusu İçin Hazırlattığı Hitabe

Gazi Mustafa Kemal’in gerçek dinin yaşanması için yaptığı faaliyetler sadece Kur’an ve hadis tercümeleriyle sınırlı değildir. 

Hayatının her alanında Kur’an’ın yüce hakikatlerine yer vermiş ve örnek olarak Peygamber Efendimizi (sav) göstermiştir.

Gazi Mustafa Kemal’in Hafız Sadettin Kaynak’a Türk Ordusu için hazırlattığı hitabe de O’nun Kur’an’la ne derece içli dışlı olduğunu ve şehitliğe, vatan yolunda mücadeleye verdiği önemi açıkça ortaya koymaya yeter.

Gazi Mustafa Kemal, ordu müfettişleri için hazırlattığı bu hitabede aşağıda meallerini aktardığımız birçok Kur’an ayetine yer verdirmiştir: 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.” (Al-i İmran, 169)

“Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız.” (Enfal, 45)

“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla, Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutu caydırasınız. Allah yolunda her ne infak ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal, 60)

“Ey peygamber, mü’minleri savaşa karşı hazırlayıp teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiyi mağlup edebilirler. Ve eğer içinizden yüz sabırlı kişi bulunursa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Şimdi, Allah sizden yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı kişi bulunursa, onların iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle onların iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 65-66)

“Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. ” (Saf, 4)

“Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi? Allah’a ve ; O’nun Resulü’ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar; akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur.” (Saf, 10-12) 

Bu ayetlerin içinde yer aldığı bir hitabenin, Türk ordusunun müfettişlerine verilmesini isteyen Gazi Mustafa Kemal’in maneviyattan uzak olduğunu söylemek akıl ve mantık dışı bir hezeyandan başka bir şey değildir.


Kaynak:Sadi Borak, Atatürk ve Din, 1962, Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürtaş, DİB Yayınları, s.12