Atatürk’ün Şiir Ve Edebiyata İlgi Duyması

Şair Ömer Naci, Bursa Askerî İdadisi’nden naklen Manastır Askerî İdadisi’ne ve Mustafa Kemal’in sınıfına gelmişti. Ömer Naci daha o zamanlar şiir yazmakta idi.

Manastır Askeri İdadisi’nin eski hali

Bir gün Mustafa Kemal’den okuyacak kitap istedi. Mustafa Kemal, bütün kitaplarını Ömer Naci’ye gösterdi; fakat şair, bunların hiçbirisini beğenmedi.

Bir arkadaşının kendi kitaplarından hiçbirini beğenmemesi, Mustafa Kemal’in gücüne gitti.

O zamana kadar edebiyata karşı ilgisi yoktu. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu anladı ve edebiyatla ilgilenmeye başladı. Şiir, kendisine çok çekici geldi.

Manastır Askeri İdadisi

Bütün derslerden başarılı olan Mustafa Kemal’in şiirle uğraşmasının genel başarısına engel olacağına inanan Türkçe öğretmeni, ona şiirle uğraşmamasını öğütledi. “Bunlarla uğraşmak seni asker olmaktan uzaklaştırır.” dedi.

Buna rağmen güzel yazmak ve konuşmak eğilimi onda eksilmeden sürüp gitti. 

Mustafa Kemal’in yanında sivil giyimli Ömer Naci’dir.