Atatürk’ün Sigara İçerken Çekilen 30 Fotoğrafı

Atatürk’ün günde 10-15 fincan kahve ve 40-50 arası sigara içtiğini Hasan Rıza Soyak hatıralarında yazar. Gerçi, Atatürk’ün çoğu fotoğrafında elinde ya sigarası ya da kahvesinin eksik olmaması Hasan Rıza’nın söylediklerini doğrular niteliktedir. Kılıç Ali ise anılarında özetle şu anıya yer verir: Hastalığının henüz başlangıcında kendisini muayene eden Dr. Fissinger günde kaç paket sigara içtiğini sorması üzerine, Atatürk “sekiz” der. Doktor tabi o an şok olur. Atatürk’ten bunu, bari günde bir pakete indirmesi gerektiğini söyleyince, Atatürk gülümseyerek şu cevabı verir:

“Ben zaten bir paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım”. 

Nuri Ulusu, Atatürk’ün içtiği sigara adetinden ziyade, içiş şeklinden bahseder:

“Kendi şahsına mahsus olmak üzere Tekel idaresince imal edilen, üzerinde G.M.K., bilahare de K.A. özel markaları olan, ucu yaldızlı sigarasını içerdi. İçerken her iki yanak avurtlarını çukurlaştırmak suretiyle de derin nefesli şekilde içine çekerek içerdi.”

Tüm bu yazılanlarla birlikte işte Atatürk’ün sigara içerken çekilen 30 fotoğrafı:

Kurtuluş Savaşı yıllarında, Çankaya’nın önünde Atatürk sigara içerken.
Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında, Sivas Kongresi’nde Atatürk sigara içerken.
Büyük Zafer sonrası, Cumhuriyet’in ilanı öncesi Yurt gezilerinin birinde Atatürk sigara içerken.
1925 yılında Adana’da Cirit Oyunlarını izleyen Atatürk, sigara içerken.
1926’da Ankara’da yapılan 1. Ordu Manevraları sırasında, Atatürk elinde sigarasıyla.
Şapka Devrimi ilanı sonrası, Kastamonu’dan Ankara’ya dönen Atatürk, yolda verilen bir mola sırasında gazetesini okurken sigara içiyor.
İzmir gezisi sırasında, Karşıyaka Kulübü’nü ziyaret eden Atatürk sigara içiyor.
İstanbul’a gelişi sırasında Atatürk sigarasıyla.
İstanbul’a Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk gelişinde, Atatürk sigara içiyor.
Yurt gezilerinin birinde, hatıra defterini dolduran Atatürk, ağzında sigarasıyla.
Karadeniz seyahati sırasında, Atatürk kahvesiyle beraber sigarasını içiyor.
Marmara Köşkü balkonunda çekilen en ünlü fotoğrafında, Atatürk’ün elinde yine sigarası vardı.
Ankara’da karşılanışı sırasında, Atatürk sigarasıyla.
Atatürk sigarasıyla.
İran Şahı’nın ziyareti sırasında, bir manevrayı takip eden Atatürk sigara içerken.
İsveç Kralı’nın ziyareti sırasında, Atatürk kahve ve sigarasıyla.
İran Şahı’yla manevraların birinde verilen kısa bir sigara molasında Atatürk.
Ankara’da verilen bir balo sırasında Atatürk elinde sigarasıyla.
Kayseri’de kara tahta önünde, Başöğretmen elinde sigarasıyla.
İsveç Kraliçesi’yle birlikte, Atatürk sigara içerken.
Cumhuriyet’in 10. yılı törenlerini gururla izleyen Atatürk, sigarasıyla.
Cumhuriyet’in 10. yılında Atatürk sigarasını içerken.
Cumhuriyet’in 10. yılında Foto Magazin dergisi kapağında Atatürk sigarasıyla.
İstanbul’da Moda Deniz Yarışları sırasında İnönü ile konuşan Atatürk, elinde sigarasıyla.
İstanbul’da yapılan bir manevra sırasında eldiven taktığı halde, Atatürk sigarasıyla.
Tunceli’ye gidecek olan Sabiha Gökçen’i uğurlamaya gelen Atatürk, sigarasıyla.
Tunceli’de isyanı bastırmak için uçağına yönelen Sabiha Gökçen’nin gidişini sigarasıyla izleyen Atatürk.
Trakya Manevraları sırasında haritayı inceleyen Atatürk’ün elinde sigarası.
Dolmabahçe’de Atatürk sigarasını içerken.
Ve Trakya Manevraları sırasında, gördüğünüz tüm sigaralı fotoğrafları tutan o zarif eller…