Atatürk’ün Ordunun Yeniden Düzenlenmesine Katkı Sağlayan Çevirisi

Mustafa Kemal, toplumun diğer kurumları gibi düzeltilmesini zorunlu gördüğü ordunun yüksek bilgili subaylarla güçleneceğine inanıyordu. Subayların bilgilerini arttırmak ve yeni görüşler kazanmalarını sağlamak için askerlikle ilgili yayınları gerekli görüyordu. Bu amaçla, Alman generali Litzmann’a ait olan “Takımın Muharebe Talimi“ adlı eserini Türkçe’ye çevirdi (1908).
Bu çevirinin ön-sözünde ordumuzun o günkü eğitim durumuna değinerek, bir takımın önemli eksikliklerine dikkati çekiyor; genç subaylara yol gösterici uyarılarda bulunuyordu. Bu verimli çalışmaları, arkadaşları ve komutanları tarafından ilgiyle izleniyordu.