Atatürk’ün Öğretmenlerle Çekilen 10 Fotoğrafı

Atatürk Sabiha Hanım Kız Okulunda, öğretmenlerle beraber, Adapazarı, 19 Haziran 1922

”Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.”

Atatürk, Sivas Kız Öğretmen Okulunda, öğretmen ve geleceğin öğretmenleri ile, Sivas, 20 Kasım 1930

”Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

Atatürk Edirne İlköğretim Okulu’nun değerli öğretmen ve öğrencileri ile, Edirne, 24 Aralık 1930

”Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”

Atatürk İzmir Kız Lisesi’nden ayrılırken, öğretmen ve öğrencilerle

”Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.”

Atatürk İzmir Kız Lisesi’nde, hatıra defterine iltifatlarını yazarken. Hemen yanında Hasan Ali Yücel ve değerli öğretmenler (1 Şubat 1931)

”Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez.”

Atatürk’ün Afyonkarahisar Lisesine girerken, öğretmen ve öğrencilerce karşılanışı, 2 Mart 1931

”Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”

Atatürk’ün, Kayseri Erkek Lisesini ziyareti sırasında öğretmen ve öğrencilerce karşılanışı, Kayseri, 19 Kasım 1930

”Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”

Atatürk’ün Sivas Kız Lisesi’ni ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle beraber.

”Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.”

Atatürk, İstanbul Galatasaray Lisesi’ni ilk ziyaretinde, mebuslar, öğretmen ve öğrencilerle (02 Aralık 1930)

”Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı şekilde bütün öğretim basamaklarındaki eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Yurt evladı, her öğrenim basamağında, ekonomik hayatta başarılı, iz bırakan, eser sahibi olacak şekilde bilgilerle donatılmalıdır. Ulusal ahlâkımız, çağdaş esaslarla ve hür fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir, bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim….Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır”

Atatürk öğretim görevlileri önünde, Darülfünunun (İstanbul Üniversitesi) hatıra defterini yazarken,  İstanbul, 15 Aralık 1930

”Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, ulus denemez. Bir kitle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere gereksinim duyar.”