Atatürk’ün Lise Öğrenimi

Mustafa, Selânik Askerî Rüşdiyesi’ni bitirince, Manastır Askerî İdadisi (Manastır Askeri Lisesi) imtihanlarına girer ve kazanır. Okul parasız yatılıdır. Amacı, Harp Okulu’na öğrenci yetiştirmektir. Ayrıca, Manastır Askerî İdadisi’nin bir özelliği vardır. Benzerleri arasında en bağımsızıdır. Bu okulda ülke sorunları ile de büyük ölçüde ilgilenilmektedir. 

Resim:4-Mustafa Kemal’in Manastır’da okuduğu Askerî İdadi. (Bugünkü durumu)

Bu nedenle Mustafa Kemal, okulda çok canlı, çok serbest ve çeşitli konularda çok doyurucu bir ortam bulur. Bir önceki okulunda edinmiş olduğu dostları da gene onunla beraberdir.

Salih (Bozok), Nuri (Conker), Fuat (Bulca), İsmail Hakkı (Kavalalı) gibi.

Ayrıca, konuşması ve bilgisi ile etkileyici bir kişiliği olan Ömer Naci’yi de burada tanır. Manastır Askerî İdadisi’nde kendisine en kolay gelen ders, matematikti. Ancak Fransızca’dan geri kalıyordu. Fransızca öğretmeni kendisiyle ilgileniyorsa da ara sıra sert uyarılarda bulunuyordu. Bu durum, Mustafa Kemal’in gücüne gidiyordu.

Fransızca’sını ilerletmek, güçlendirmek için çareler aramaya başladı. Yaz tatilinde Selânik’e gidince, oradaki Fransız Frerler Okulu’nun özel sınıfına devam ederek İdadi’deki derslerinden daha ileri derecede Fransızca öğrendi. 

Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisi’nde görüşleri gelişir, geniş boyutlar kazanır. Özellikle, ülke sorunlarına duyduğu ilgi artar. Vatansever ve özgürlükçü bir genç olur. Namık Kemal’i öğrenir, milliyetçi görüşlerinin ve coşkusunun etkisi altında kalır. Bütün bunlara ek olarak, derslerinde de çok başarı gösterir. Manastır İdadîsi’ni bitirdiği zaman (1899), kendine güvenen, ülkesini seven ve onun sorunlarını değerlendiren, dünya görüşü genişlemiş başarılı biridir.