Atatürk’ün ”Kürtçe Zeyn Gazetesi”nin Alınmamasına Dair Emri

Saygın Okurlarım!

Sanırım şimdi yazdığım belgeden büyük bir ihtimalle haberdar değilsiniz. Hatta Mustafa Kemâl’in bu yazılı emrinden dahi haberdar olmaya bilirsiniz. Hatta hatta böyle bir gazetenin adını bile duymamış olabilirsiniz.

Bu günkü hainler ne zaman yeşerdi diyoruz. Dünkülerin nesli.

Ankara’dan Erzurum ve çevre illere gönderilen Mustafa Kemâl’in emri şöyle:

“Kürtçe Zeyn Gazetesinin Alınmamasına Dair. “Telgraf”

Mareci: Ankara
Numarası: 43 17
Kelimesi: 40

Vahdeti milliyeyi ihlâl ve memleketi inkısama (Karamsarlığa, kargaşaya) sevk maksadıyla düşman makasidine (maksatlarına, amaçlarına) alet olan İstanbul da münteşir (basılan, çıkan) KÜRTÇE ZEYN gazetesinin men’i duhulü (yasaklanması).
28 Nisan 1920

Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemâl
(İmza)

Taşra 250-29 04 1336

Eriş Ülger