Atatürk’ün Kurduğu 10 Ayrı Fabrikaya Ait 10 Belge

1- Atatürk’ün kurduğu uçak fabrikalarında üretilen uçakların ne şartlarda ihraç edileceğine dair belge. (1951)

2- Nazilli’de kurulan Pamuklu Mensucat ve Basma Fabrikası için Rusya’dan getirilecek alet ve edevatın gümrükten muaf edilmesine dair belge.

3-Bursa’da kurulacak merinos fabrikası için Almanya’dan montaj aletleri getirtilmesi ve gümrükten muaf tutulmasına dair belge.

4- Lokomotif ve vagon imal edebilecek bir fabrika kurulması hakkındaki tasarı.

5-Adapazarı veya Konya Ereğlisi’nde ispirto fabrikası kurulmasına dair karar.

6-İzmir’de Levazım-ı İnşaiye ve Doğrama Fabrikası kurulmasına dair karar.

7-8 ilde kağıt fabrikası kurması için Sümerbank’a 25 yıl müddetle imtiyaz verilmesinin kabulü.

8- Mamak’ta yapılacak maske fabrikası için Hilali Ahmer Cemiyeti’ne verilecek arsa hakkında kararname.

9- Küçükyozgat Barut Fabrikaları dahilinde kurulacak olan Oleum Fabrikasının eksiltmeye konulması.

10- Turhal’da şeker fabrikası kurulması için İş Bankası’na 25 yıl süreyle imtiyaz verilmesi.

Bonus-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi Tescili ve Atatürk’ün Paşabahçe Fabrikasını ziyareti

Atatürk Nazilli Basma Fabrikası’nı açılışında ziyareti, 9 Ekim 1937

Atatürk Bursa’da Dokuma Fabrikasının temelini atıyor, 1 Ekim 1925

Atatürk, Uşak Şeker Fabrikasını 8 Nisan 1934deki ziyaretinde yetkililerden bilgi alıyor…