Atatürk’ün Kızılcahamam’da Çekilen 9 Fotoğrafı

Bu fotoğraf Orman Çiftliği değil imiş!?

Paylaşmış olduğumuz fotoğraf; devlete ait yayınlar başta olmak üzere; birçok kitapta ve İnternet sitelerinde; “Atatürk Orman Çiftliği,1935” alt yazısı ile yayımlanıyor. Oysa bu yer ve tarih bilgisi tamamen yanlıştır. Doğru yer bilgisi nadir 9 fotoğraf ve zamanın gazete haberiyle aşağıdadır:

Atatürk Kızılcahamam’da

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcahamam kaplıcalarında, 16 Temmuz 1934.

Kızılcahamam kaplıcalarının geçmişi Roma İmparatorluğunun parlak devirlerine kadar uzandığı sanılıyor. Büyük kaplıca yanında bulunan ve Romalılara ait olduğu bilinen eski hamam kalıntılarından dolayı böyle bir fikre varılmıştır. Halk arasında da Roma Hamamı olarak bilinen bu eski hamamda iki büyük havuz ve yeraltından çıkan termal suyun dinlendirildiği büyük bir depo mevcuttur. Bu depo ve havuzlar, yumurta akı ile karıştırılan toprak ve kilden müteşekkil bir karışım ile sıvanmıştır.

Tarihi kaynaklar, 1402 Ankara Savaşı sırasında (belki de savaşdan hemen sonra Ankara’da kaldığı bilinen sekiz günlük süre içinde) Timur’un, aksayan bacağına şifa olsun diye bölgedeki kaplıcadan faydalandığını, sık sık banyo aldığını, hatta sıcaklığı 80º C olan kaplıca suyunda yıkanırken, bacağını birden suya soktuğunda yanma hissedip: ‘Aman bre Kızılcahamam!’ diye bağırdığını ve ilçenin isminin de buradan geldiğini belirtiyorlar.

Ali Cevad Efendi’nin, ‘Memalik-i Osmaniyye’nin Tarih ve Coğrafya Lügatı’ nda, ilçemizde ‘biri Sek Hamamı’nda, ikisi de Kızılca’da bulunan kaplıcalardan bahsederek, terkibinde şap, kükürt ve çelik olan kaplıcaların iç ve dış hastalıklara olağanüstü yarar sağladığı, Ankara ve civar illerden pek çok ahalinin tedavi için buraya gelip 60 odalı hanlarda kaldığını’ anlatılıyor.

ATATÜRK Kızılcahamam’ı ziyaret ettiği 16-17 Temmuz 1934’de büyük ve küçük kaplıcayı da gezmiş ve buraların geliştirilmesi yönünde direktifler vermiştir.