Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Karşıyaka Spor Kulübü ziyareti – Tarih: 24 Haziran 1926, İzmir. Saygıdeğer hanımefendilerin Gazi Paşa'ya bakışına dikkat.

Atatürk’ün Karşıyaka Spor Kulübü Şeref Defteri’ne Ebedi Bir Hatıra Olmak Üzere Yazdığı Satırlar

Karşıyaka Spor Kulübü’nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvveti saadeti ne bariz görülmektedir.

Gazi Mustafa Kemal, 13 Ekim 1925

Bu defa ki ziyaretimde geçen aylarda masruf mesai ve himmetin kıymetli asarını gördüm teşekkür ve tebrik ederim.

Gazi Mustafa Kemal, 24 Haziran 1926

Sağ altta: İsmet Paşa ve Fahrettin Paşa’nın imzaları bulunuyor.

Spor Alemi dergisinin kapağında kullanılan fotoğrafın altyazısı:

Gazi Paşa Hazretleri , İzmir’de Karşıyaka Spor Kulübü’nün tenis kortunda, gençlerin müsabakalarını izlerken. [Ortada Başvekil İsmet Paşa Hazretleri yanında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve Fahrettin Paşalar bulunmaktadır.]

Spor Alemi, 19 Temmuz 1926, sene: 7, sayı: 46, sayfa: 125

Haziran 1926 tarihli Gol Spor Mecmuası’nda yayımlanan Gazi Paşa’nın İzmir’de Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyareti haberi:

“Gazi Paşa Hazretleri ve sporcular”

“Reisicumhurumuz Gazi Paşamız İzmir’de İzmir Şampiyonu Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ederek hatıra defterine çok kıymetli yazılar yazarak ve spor gençlerini taltif buyurmuşlardır. Gazi’nin sporcular arasında bıraktığı günün hatırası çok aziz olarak aramızda kalacaktır. Bizi topraklarımızda hür yaşatan Gazi Paşamıza, sevgili Başvekilimize uzun ömürler temenni ederiz.”

Gol Spor Mecmuası, 25 Haziran 1926, sene: 2, sayı: 26, sayfa: 16