Atatürk’ün Güzel Bir Esprisi

Kaynak: Akşam gazetesi, 10 Kasım 1954, Sayfa: 2.

(Cumhuriyet gazetesi, Doğan Nadi)

Cumhuriyet (Bir dakika sütununda).

“Bugün için, aşağıda okuyacağınız fıkradan daha güzelini hiçbir zaman yazamadım. Binaenaleyh sözü Atatürk’ümüzün aziz hatırasına bırakıyorum. D. N. (Doğan Nadi)

Fazla korkuyor

“Mussolini, Atatürk hakkında ihtisaslarını bir ecnebi diplomata saygısızca ifade etmişti: “Gece gündüz içer başka şey bilmez” diye.

Aynı diplomat, bir gün Atatürk’ün huzuruna çıkmıştı. Mussolini hakkındaki ihtisasını sordu. Atatürk şu cevabı verdi:

– Zeki adamdır. Yalnız sarhoşlardan fazla korkuyor.”


Kaynak: Akşam gazetesi, 10 Kasım 1954, Sayfa: 2.

(Cumhuriyet gazetesi, Doğan Nadi)