Fevzi Çakmak, Atatürk ve Kazım Karabekir

Atatürk’ün Günlüğündeki Notlar İslâm’la İlgisini İspatlıyor

İster Milli mücadele öncesi hayatında isterse de Milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün maneviyata çok önem verdiğini görüyoruz. Bütün cephelerde savaşırken verdiği mücadelesinde destek ve yardımı her zaman Allah’tan isteyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş şartlarında bile her fırsatta Kur’an okutup dua etmeye önem verdiğini bize belgeler ispatlamaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu hususta tuttuğu günlüğü de O’ nun savaş meydanlarında bile maneviyata ne kadar önem verdiğini gözler önüne sermektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuda kendi el yazısıyla tuttuğu notlar bugün elimizdedir. 

Gençliğinden itibaren günlük tutma alışkanlığı olan ve bu alışkanlığını Büyük Taarruz döneminde de sürdüren Gazi Mustafa Kemal’in notları, bize onun samimî inancını gösteren önemli delillerdendir.

Bu delillerden bazılarını buraya aktararak Gazi Mustafa Kemal’in manevî yönünün ne olduğunu gözler önüne sermek istiyoruz. 

9 Mart 1922, Perşembe, Sivrihisar

Akşam saat 8’e doğru İsmet Paşa geldi. Evvelâ yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasî durum hakkında bilgi verdim. Ondan sonra hafıza Kur’an okuttuk.

10 Mart 1922, Cuma, Aziziye

Akşam Saat 5 Aziziye, yorgunluk hissettim… Bir saat kadar uyudum. Sonra vücudumu süngerle sildim. Yeterli istirahat etmiştim. İsmet, Yakup Şevki ve Selahattin Paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik Bazı telgraflar gelmişti, gördüm. Hafıza Kur’an okuttum. Saat 10 ’da gittiler. Benim notları yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki plânımız üç tümenin teftişidir. 

17 Mart Cuma, Akşehir 

Tayyare bölüğünü teftiş. Fazıl Bey ve diğer bir pilot uçtu. Fransızlardan alınan 14 tayyare Adana’ya gelmişti… İki tayyare uçurmak istedik. Motorları işletmek güç oldu. Biri uçabildi. Karargâha dönüş. Saat 8’e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur’an okuttuk. İsmei Paşa da geldi. Yemekten sonra gittiler.

20 Mart Pazartesi, Akşehir

Müdafaa-i Hukuk heyeti, İhsan, Fahrettin Paşalar geldi. İhsan Paşa, (Ali İhsan Sabis) şikâyet etti. Haksızdır. Açık konuştum. Otomobille gezdim. İsmet Paşa’ya gittim. Beraber bize geldik. Fahrettin (Altay) Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur’an okuttuk.

24 Mart Cuma, Akşehir

Mütareke teklifini Celâl Bey bildirdi. Cuma namazında hafız Ulu Cami’de mevlit okudu…Gece yarısından sonra saat 5’e (sabah) kadar Ankara’da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım…


Kaynak: Atatürk’ün Not Defterleri, Ali Mithat İnan, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996, s.122-127