Atatürk’ün Fotoğrafı Önünde

Mustafa Kemal, o büyük işi yazının henüz yayılmadığı bir sırada yapmış olsaydı, mutlaka olağanüstü bir sima olacaktı. Lâkin bu büyük işin yapıcısı şimdi sağdır, içimizde yaşıyor. Onu görüyoruz, herkes gibi etten ve kemikten bir yaratıktır, fakat, bu yaratığın, şimdiye kadar hiçbir kimseye nasip olmayan fevkalâdeliği vardır. İşte, boynu bükük ülkeleri büyüleyen, onları titreten, hareketlendiren ve onlara yeni bir ruh veren bu fevkalâdeliktir. Evet, Mustafa Kemal’in ruhu her engeli ortadan kaldıracak kadar sağlam ve güçlüdür. Dünyada sağlam ve güçlü karakterler mucizeler yaratır. Mustafa Kemal’den esinlenmiş boynu bükük memleketler, er geç bağımsızlıklarını elde edecekler ve kendilerine bu imkânı verdiği için, bir milyar halk bu insanüstü Türkle komuta etmiş olduğu Türk ordusuna secde edecektir. İşte Mustafa Kemal’in fotoğrafı önünde bunu düşünüyorum ve boynu bükük uluslar, bağımsızlıklarını elde etmeye giriştiklerinden ötürü memnun oluyorum. Bendeki bu düşünce, bir duygulanma değil, belki yirmi iki yıldan beri boynu bükük memleketlerin dilleriyle, Avrupa dillerinde yapılan yayınlarda izlemekte olduğum Asya ve Afrika sömürge politikası, yâni Avrupa’nın işkencesi hakkında incelemelerimin sonucudur. Dünyada bu devrimi yapan, yâni bir milyar halka kocaman bir «Oh» çektiren Mustafa Kemal, geçmiş ve şimdiki zamanın en büyük adamıdır.

Avram Galanti

Avram Galanti veya Abraham Galante (4 Ocak 1873, Bodrum, Muğla – 8 Ağustos 1961, İstanbul), Yahudi asıllı Türk eğitimci, siyaset adamı ve Türk milliyetçisi. Soyadı Kanunu ile Bodrumlu soyadını almıştır.

1915 ile 1933 yılları arasında Darülfünun’da eğitimci ve profesör olarak çalıştı.

1944-46 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden T.B.M.M. 7. Dönem Niğde milletvekilliği yapmış Yahudi asıllı Türk siyasetçi, gazeteci-yazardır.

Cumhuriyet döneminde milletvekilliği, Kurucu Meclis üyeliği veya senatörlük yapmış azınlık mensubu parlamenterden biridir.

Rodos Rüşdiyesi ve İzmir Sultani İdadisi’nden mezun oldu. Rodos’ta öğretmenlik ve adalardaki Yahudi ve Türk okullarında maarif müfettişliği yapti. Daha sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı ve cemiyetin aktif ve ileri gelen elemanlarından biri oldu. Akademisyenlik yaptı. Cumhuriyetle birlikte kültürel devamlılığı savunduğu ve Harf ve Dil Devrimlerine karşı çıktığı için üniversite kadrosunun dışında kaldı. Daha önce de Çağlayan dergisinde alfabe tartışmaları üzerine yayımladığı makalesinde bunun zararlı sonuçlarına değinmişti (1925-1926). Galanti 1943 yılına gelindiğinde ise Niğde’den milletvekili seçildi. 1961 yılında hayatını kaybetti.

Galanti, aynı zamanda yabancı dilde eğitime karşı çıkanların da öncüsüdür. Galanti, bu konuda yazdıkları bağlamında yabancı dilde eğitimi ilk eleştiren ve karşı çıkan kişi olarak bilinir.

Döneminde önemli fikir ayrılıklarından biri de Latin harflerine muhalif olmasıdır.

Türkiye Musevilerinin Türkleşmesini de savunmuştur.

(Wikipedia)