Atatürk’ün Fenerbahçe’ye Bağışı

Atatürk’ün hizmetinde 12 yıl çalışan Cemal Granda anlatıyor:

FENERBAHÇE Kulübü için Atatürk’ten uygun bir bağış istemişler. O da beşyüz lira bağışta bulunmuştu. Atatürk, Fenerbahçe’ye özel bir ilgi beslerdi.

Reşit Galip hemen haberini getirdi:

– Çelebi… Çelebi… Gazi, Fenerbahçe’ye beşyüz lira teberruda bulundu. Diye müjdeyi verdi.

O zamanın beşyüz lirasının bugünün beşbin lirasına karşılık olduğunu söylemeye bilmem lüzum var mı?

Cemal Granda


Kaynak: ATATÜRK’ÜN UŞAĞININ GİZLİ DEFTERİ, Atatürk’ün oniki yıl hizmetini gören Cemal (Çelebi) Granda’nın hâtıraları, FER YAYINLARI, İSTANBUL, 1971