Atatürk’ün En Hayran Olduğu İsim: Hazreti Muhammed

Atatürk’ün En Hayran Olduğu İsim: Hazreti Muhammed; Atatürk tarihin büyük simaları içinde en çok kimleri beğenirdi? 1924 Martının 3 üncü günü Meclis kürsüsünde hilâfet nutkunu söyliyerek Mecliste Yavuz Selimden hep “Hazreti” Yavuz diye bahsetti. En çok takdir ettiği kumandan Tîmurdu. “O sizin yerinizde olsa yaptıklarınızı yapabilir miydi?» diyene, “Bunu bilmem, fakat ben onun yerinde olaydım yaptıklarını yapamazdım.” dedi. Fakat yeryüzünde kendisinin en hayran olduğu kimse şüphesiz ki Muhammeddir. Onun devlet kurmaktaki şeflğine hayrandı. Hiç yoktan devlet kurmak.. Kendi yaptığı iş de bu bakımdan ona benzemiyor mu? ‘ 


Kaynak:İsmail Habip Sevük

Atatürk’ü Yanında Bulunanlar Anlatıyor

Atatürk’ü Yanında Bulunanlar Anlatıyor

Atatürk’ün En Hayran Olduğu İsim: Hazreti Muhammed” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.