Atatürk’ün En Hayran Olduğu İsim: Hazreti Muhammed

Atatürk tarihin büyük simaları içinde en çok kimleri beğenirdi?

1924 Martının 3 üncü günü Meclis kürsüsünde hilâfet nutkunu söyliyerek Mecliste Yavuz Selim’den hep “Hazreti” Yavuz diye bahsetti. En çok takdir ettiği kumandan Tîmur’du. “O sizin yerinizde olsa yaptıklarınızı yapabilir miydi?” diyene, “Bunu bilmem, fakat ben onun yerinde olaydım yaptıklarını yapamazdım.” dedi. Fakat yeryüzünde kendisinin en hayran olduğu kimse şüphesiz ki Muhammed’dir. Onun devlet kurmaktaki şeflğine hayrandı. Hiç yoktan devlet kurmak.. Kendi yaptığı iş de bu bakımdan ona benzemiyor mu? ‘ 


Kaynak:İsmail Habip Sevük

One thought on “Atatürk’ün En Hayran Olduğu İsim: Hazreti Muhammed

Yorumlar kapatıldı.